Tools

Gemeentelijke Duurzaamheidsindex – GDI

Door | 19 november 2015

De Stichting Duurzame Samenleving is in 2006 opgericht door Geurt van de Kerk en Arthur Manuel. Het is een particulier initiatief dat zich ten doel stelt om de ontwikkeling naar een duurzame samenleving te bevorderen. Zij wil daar vooral toe bijdragen door middel van de zelf ontwikkelde Sustainable Society Index (SSI) die aan de hand van een bescheiden aantal indicatoren het niveau van duurzaamheid meet in de gehele wereld; dat wil zeggen voor 151 landen, waar 99% van de wereldbevolking woont.

 

De SSI verschijnt elke twee jaar en mag zich wereldwijd in een sterk toenemende belangstelling verheugen. Omdat er heel veel op lokaal niveau gebeurt (en moet gebeuren) is begin 2014 vanuit de ervaring met de SSI voor landen de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI) ontwikkeld. Deze index, beschikbaar voor alle ruim 400 gemeenten in Nederland, meet hoe duurzaam elke gemeente is aan de hand van 24 indicatoren. Voor elke gemeente zijn werkbladen gemaakt die handige informatie bieden en de discussie binnen de gemeente rond duurzaamheid ondersteunen, stimuleren en begeleiden. Deze werkbladen kunnen door iedereen worden aangevraagd via de website. Net als de SSI zal er elke twee jaar een nieuwe versie van de GDI worden gepresenteerd.

 

Lees meer over de GDI Index