Governance in de circulaire economie
Artikel

Governance in de circulaire economie

Door | 5 juli 2016 | Bron: Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen

Een onderwerp dat in het debat over de circulaire economie nog nauwelijks aan bod komt is governance: de wijze waarop organisaties bestuurd worden. Het besturingsvraagstuk van organisaties is niet nieuw. Het heeft tot verschillende oplossingen geleidt binnen de kaders van de geldende (economische) omstandigheden. De opkomst van de circulaire economie is feitelijk de opkomst van een nieuw economisch paradigma. Vraagt dit dus ook niet om een omslag in het denken over governance? En volgens welke principes zou besturing binnen dat paradigma dan plaats moeten vinden?

 

Een vroege benadering waarbij een invulling werd gegeven aan governance, is de ‘shareholder’-benadering, die geformaliseerd is in de principaal-agent-theorie. In deze benadering zijn de eigenaren van een organisatie de belangrijkste individuen waarmee rekening moet worden gehouden. Daarbij is de centrale gedachte dat aandeelhouders en het management van een organisatie niet dezelfde doelen nastreven. Het leidende beginsel is ‘wie betaalt, bepaalt’. Het genereren van (financiële) waarde voor de aandeelhouders is de ultieme doelstelling van de organisatie, die het management koste wat kost nastreeft en daarbij hun eigen doelen, belangen en niet zelden moraliteit naast zich neerlegt.

 

De formulering van de ‘stakeholder’-theorie in de jaren tachtig, luidde een nieuw governance-tijdperk in. Verschillende groepen belanghebbenden binnen en buiten de organisatie worden in deze benadering onderkend op basis van de invloed die zij kunnen hebben op de organisatie en de organisatie op hen. Naast aandeelhouders, kwamen zo medewerkers in beeld vanwege hun belang voor het functioneren van de organisatie. Klanten kregen een stem, omdat zij als ‘brengers van waarde’ werden gezien. Milieugroeperingen, overheden en andere perifere partijen kregen werden ook erkend in hun potentieel om invloed uit te oefenen op de besluitvorming in organisaties. De verbondenheid van de organisatie met haar (sociale) omgeving groeide. Dat bracht ook wel de nodige bestuurlijke complexiteit met zich mee.

 

Lees verder bij het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen