E-Books

Focus op landbouw en chemie en niet primair op energie

Gratis E-boek ‘Strategie voor een groene samenleving’

Door | 12 november 2015

Nederland moet zich ten volle richten op haar sterkste economische activiteiten in de biobased economy, te weten Agro & Food en Chemie & Materialen. Met de focus niet op energie, maar op nieuwe materialen uit plantaardige grondstoffen. Dat is het gebied waarop innovatie de grootste mogelijkheden zal bieden en waarop Nederland een voorsprong kan nemen, gebaseerd op de goede uitgangspositie die we nu al hebben. Dat schrijft de Wetenschappelijke en Technologische Commissie (WTC) voor de Biobased economy in haar nieuwste boek ‘Strategie voor een groene samenleving’.

 

Het zal een grote inspanning vergen van alle partijen: bedrijfsleven, agrosector, MKB en grotere bedrijven voor innovatie en productie, de overheid voor stimulering en aanpassing van het wettelijke kader, de onderwijswereld voor het opleiden van de nieuwe generatie en het klaar maken voor de groene economie en de kennisinstellingen voor de wetenschappelijke vernieuwing en onderbouwing. Tegelijkertijd zal de maatschappij steeds meer (moeten) opschuiven in de richting van een groene samenleving. Op die manier kunnen wij een groen en duurzaam en tegelijkertijd economisch welvarend land worden.
 
Het eerste rapport ‘Naar groene chemie en groene materialen’ (april 2011) gaf al dezelfde richting aan: focus op landbouw en chemie en niet primair op energie. Deze richting wordt in dit tweede rapport verder versterkt en uitgewerkt met veel praktische voorbeelden. Het geheel vormt een vernieuwde Kennis- en Innovatie Agenda voor de biobased economy in de komende jaren.

 

Kennis- en Innovatie Agenda

De ontwikkeling naar de biobased economy gaat, zeker in het bedrijfsleven, sneller dan we tot nu toe dachten, zegt de WTC. Aangedreven door een voorkeur van consumenten voor ‘groene’ producten. De overheid, nationaal en vooral ook regionaal, kan daar samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen op inspelen in het kader van het topsectorenbeleid. Er is grote behoefte aan gericht groen-technisch onderwijs en vervolgopleidingen, meent de WTC. Verheugend is de rol die Europa wil gaan spelen. Vooral in het biobased onderzoek waarin onze landen toch al sterk waren. Het nieuw geformuleerde gemeenschappelijke Europese landbouwbeleid geeft niet specifiek aandacht aan de ontwikkeling van een biobased economy, maar staat deze ontwikkeling ook niet in de weg.
 

Nederland moet een extra inspanning plegen om haar goede uitgangspositie ook daadwerkelijk te benutten. Andere landen zetten inmiddels duidelijker dan Nederland in op de biobased economy. Maar de WTC meent dat er een ‘window of opportunity’ is voor het beleid en bedrijfsleven en beveelt aan de Nederlandse economie met kracht in die richting te ontwikkelen.
Was het eerste boek ‘Naar groene chemie en groene materialen’ een beschouwing over de mogelijkheden van de biobased economy, dit boek is een oproep om de biobased economy daadwerkelijk ter hand te nemen. In het boek lees je hoe ver we al zijn gevorderd, waar we die vorderingen nog niet hebben gemaakt, en welke kansen we kunnen grijpen.

 

Download gratis het E-boek ‘Strategie voor een groene samenleving – Biomaterialen, drijfveer voor de biobased economy’

Download hier gratis het eerste E-boek ‘Naar groene chemie en groene materialen’ (2011)