Keurmerken / labels

Groen Label Kas

Door | 19 november 2015

Een Groen Label Kas is een tuinbouwkas voor het bedrijfsmatig telen van tuinbouwgewassen met een lagere milieubelasting. Een Groen Label Kas draagt daarom bij aan verduurzaming van de glastuinbouw en voldoet aan strenge milieu-eisen op onder meer de thema’s:

– Energie
– Gewasbeschermingsmiddelen
– Nutriënten
– Lichthinder
– Water

 

Kijk voor meer informatie op de website van Groen Label Kas