Artikel

Inclusief ondernemen én participatie

Haarlemse wijkteams brengen leven in de stad

Door | 6 december 2016

 

In veel gemeenten worden initiatieven genomen om mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’ te laten participeren. Gelijktijdig lezen we over de inzet om bewoners te betrekken bij het beheer van de eigen omgeving, de openbare ruimte. In Haarlem is een en ander gecombineerd. En met succes. Dagelijks zijn – elk in een eigen wijk – meerdere wijkteams bezig met opruim-, plantsoen- en (kleine) reparatiewerkzaamheden. Elk team staat direct in contact met bewoners, waaronder de (vrijwillige) wijkambassadeur. De gemeente en beheerder Spaarnelanden nv zijn zeer tevreden over de bereidheid van mensen om te willen bijdragen.

 

 

De Haarlemse wijkteams zijn ontsproten aan het brein van Robert Oosting, directeur van Spaarnelanden. “Ik vind het onverteerbaar dat er in onze samenleving mensen zijn die wel willen deelnemen, maar daar geen kans meer voor krijgen. Ik ben echt heel trots dat we er in geslaagd zijn in minder dan een jaar al vijf wijkteams in verschillende wijken aan de slag te krijgen. Deze medewerkers raken weer gewend in het arbeidsproces, en belangrijker: ze maken in de wijken letterlijk deel uit van de samenleving.” De reden voor deze snelle invoering dankt Oosting vooral aan de samenwerking met de gemeente Haarlem en verschillende partner-organisaties. “Je ziet vaak dat deze projecten stroperig verlopen, of zelfs stranden, omdat allerlei partijen zich ermee willen bemoeien. Maar in dit geval hadden we snel de neuzen dezelfde richting op: ‘doen’ was het motto, in plaats van vergaderen. De opstelling van de gemeente Haarlem, die haar invloed deed gelden, is hierbij erg belangrijk geweest.”

 

Teams met diverse achtergronden

In enkele maanden zijn in Haarlem vijf wijkteams van gemiddeld tien medewerkers van start gegaan. Bij lezing van dit artikel zijn dat er al mogelijk meer. “Elke wijk moet straks beschikken over zijn eigen wijkteam. Dat betekent dat we straks zo’n 100 mensen weer zinvol aan het werk hebben. Mensen die anders aan de kant zouden blijven staan. Meedoen is zo belangrijk voor hun gevoel van eigenwaarde.” Spaarnelanden heeft voor de werving van nieuwe medewerkers de site www.destadheeftjenodig.nl gelanceerd en de aanmeldingen komen gestaag binnen. Kandidaten hebben allen hun eigen achtergrond: van langdurige werkloosheid tot ex-verslaving, van een fysieke of mentale beperking of slachtoffer van huiselijk geweld. Ook onder politiek vluchtelingen wordt geworven; de eerste statushouder is al aan het werk gegaan.

 

Wijkambassadeurs sturen de teams aan

De Haarlemse wijkteams trekken elke dag hun wijk in voor om de openbare ruimte schoon en veilig te houden. Natuurlijk wordt geruimd en geveegd, maar ook kleine reparaties worden ondernomen. Daarbij vertrouwen ze ook op de ogen en oren van de wijkambassadeurs. Inmiddels zijn voor alle Haarlemse wijken al ambassadeurs aangesteld die zich vrijwillig hebben gemeld. Ze zijn bij Spaarnelanden getraind in het observeren van de wijken en houden direct contact met het team over de werkzaamheden. Zo houden bewoners en teams de lijnen kort en zijn gevraagde werkzaamheden vaak dezelfde dag nog gedaan.

 

 

Ga naar de website van Spaarnelanden nv

Ga naar de website ‘De stad heeft je nodig’