Het circulaire inkooptraject blootgelegd
Artikel

Zó kunnen inkopers de circulaire economie stimuleren

Het circulaire inkooptraject blootgelegd

Door | 4 juli 2016

Een van de sleutels om de transitie richting een circulaire economie aan te jagen ligt bij het inkoopproces. Inkopers stimuleren en creëren de vraag naar circulair geproduceerde goederen, en nemen daarom een belangrijke functie in bij het stimuleren van de circulaire economie. De grote vraag is echter: hoe?

 

Supply Value heeft onderzoek gedaan naar de knelpunten en succesfactoren bij circulair inkopen en heeft op basis van de resultaten het CP4V-model ontwikkeld. Dit onderzoek is uitgevoerd op basis van de kwalitatieve onderzoeksmethode en heeft plaatsgevonden van juli 2015 tot december 2015. De respondenten zijn geselecteerd op basis van hun kennis over de circulaire economie en circulaire inkoop (Rijksoverheid, PIANOo, Stichting Circulaire Economie, Suez, Interface etc). Er zijn in totaal twintig interviews afgenomen. Hiervan zijn zes interviews afgenomen bij overheidsinstanties of semi-overheidsinstanties. Daarnaast is zowel de inkopende kant als de aanbiedende kant belicht.

 

Een circulair inkooptraject, hoe ziet dat eruit?

In wezen is een circulair inkoopproces niet heel anders is dan een traditioneel inkoopproces, echter komen er wel facetten bij binnen de bestaande stappen en zien ze er inhoudelijk anders uit (zie figuur 1). De nadruk bij het circulaire inkooptraject ligt vooral op het voorbereidende en tactische vlak. De beslissingen die in deze fases genomen worden hebben invloed op het succes van het traject. In een traditioneel proces is het traject afgelopen op het moment dat je het product hebt gekocht en betaald. Echter bij een circulair product dien je ook na te denken over wat er met het product gebeurd als je als organisatie klaar bent met het gebruik. Er komt dus, naast enkele facetten in de bestaande stappen, een extra stap bij aan het eind van het proces: einde gebruiksduur, ofwel, het terugbrengen van het product in de kringloop als de organisatie klaar is met het gebruik.

 

 

Figuur 1 - Het circulaire inkoopproces

Figuur 1. Het circulaire inkoopproces (Supply Value 2015)

 

 

Bepalen van strategie

Het bepalen van de strategie is de eerste stap in het inkoopproces. De inkoopstrategie bepaalt óf en met welk doel inkopers het inkoopproces uitvoeren (hoe in te kopen). Om circulair inkopen te laten slagen zijn visie en draagvlak cruciaal. Als dat er niet is, dan wordt het lastig om circulair inkopen in de organisatie te verankeren en…

Alle artikelen op TGTHR lezen?

Registreer je dan (helemaal gratis) voor TGTHR! Je kunt dan alle artikelen op de website lezen.
Ben je al geregistreerd? Dan kun je hieronder inloggen.