Birgitta-Kramer-Het-is-vreemd-hoe-onbekend-we-zijn-met-de-grond-onder-onze-voeten
Magazine

In gesprek met Birgitta Kramer, MVO-manager van het Jaar

‘Het is vreemd, hoe onbekend we zijn met de grond onder onze voeten’

Door | 9 september 2016

In het discours rondom duurzaamheid passeren veel onderwerpen de revue, maar het thema ‘ondergrond’ is daar zelden één van. Gek eigenlijk, want bodem en ondergrond spelen een niet te onderschatten rol in ons dagelijks leven. De kwaliteit van de bodem is bijvoorbeeld van cruciaal belang voor een veilige voedsel- en drinkwatervoorziening.

 

Het water in onze bodem is – veel meer dan het oppervlaktewater – een ideale bron en Waterbedrijf Vitens gebruikt dan ook voor het overgrote deel dit water voor de levering aan haar klanten. Het wordt van enkele tientallen tot zo’n tweehonderd meter diepte uit de bodem opgepompt en is van nature goed beschermd tegen verontreinigingen. Bovendien heeft het een vrijwel constante temperatuur van circa 10 graden. De natuurlijke bescherming van grondwater is echter niet absoluut. Met het regenwater infiltreren allerlei stoffen via het oppervlak in de ondergrond. Het gaat dan onder meer om mest, bestrijdingsmiddelen uit de landbouw en chemicaliën uit de industrie.

 

‘Meer dan de helft van de drinkwaterwinningen van Vitens loopt gevaar door bodemverontreinigingen. De bronnen waaruit het dagelijks drinkwater voor 5,5 miljoen Nederlanders komt, horen schoon te zijn. Vitens wil daarom dat directe bedreigingen van de bronnen vóór 2020 worden gesaneerd en wel conform de normen van de Kader Richtlijn Water. Dan zijn de bronnen zo schoon mogelijk. Als dit niet gebeurt, betaalt de mens uiteindelijk de rekening en dat kan niet de bedoeling zijn’, bezweert Birgitta Kramer, MVO-manager van het Jaar en ‘duurzaamheidsaanjager’ bij het grootste waterbedrijf van Nederland.

 

Wakkerschudmomentje

In 2012 mengde Vitens zich in de publieke discussie over de bodem- en grondwaterkwaliteit in Nederland. Nogal tegen de gewoonte van waterbedrijven in, liet CEO Lieve Declercq in het politieke debat weten dat het boren naar schaliegas de kwaliteit van ons bronwater – en dus de kwaliteit van ons leven en onze gezondheid – zou kunnen aantasten. Birgitta Kramer onderschreef dit standpunt uiteraard van harte en begon een landelijk betoog voor méér aandacht voor de bodem en een duurzaam gebruik ervan. ‘We hebben de problematiek zichtbaar gemaakt’, vertelt Kramer. ‘De jury meende, dat onze inspanningen naar bedrijven en burgers de doorslag gegeven hebben. Mijn pitch over het belang van de bodem was een ‘wakkerschudmomentje’ voor de toehoorders; het was niet het geijkte verhaal maar een aansprekende reis naar de basis van ieders bestaan.’

 

Naast haar pleidooi voor een schone bodem, valt de doorgaans bescheiden MVO-prijswinnares eveneens op met de campagne ‘Overal Kraanwater Graag’, een effectieve oproep voor de beschikbaarheid van kraanwater op straat en in de horeca. Ook de actie voor het besparen van energie door korter te douchen kreeg veel respons. Meer achter de schermen begeleidt Birgitta initiatieven van Vitens om de waterketen te verduurzamen en circulair denken te bevorderen. Zo leidde ze Vitens’ transitie naar 100% windenergie en is zij met andere collega’s betrokken bij de terugwinning van hoogwaardige grondstoffen zoals methaangas, kalk en humuszuren, die vrijkomen bij waterwinning in een 10.000 jaar oud veengebied in Friesland.

 

Birgitta Kramer 2 - Het is vreemd, hoe onbekend we zijn met de grond onder onze voeten’

Drinkwaterreservoirs.

 

Bodem en ondergrond

Bodem en ondergrond worden al eeuwen geëxploiteerd…

Lees dit artikel gratis

Verduurzamen doe je niet alleen, dat doe je samen! Registreren is gratis en verplicht je tot niets, maar kan jou wel verder helpen met duurzaam ondernemen! Zo kan je al onze artikelen lezen op de website, je netwerk vergroten of je eigen nieuws en columns publiceren op TGTHR.

Registreer je ook (helemaal gratis) voor TGTHR en lees het complete artikel. Ben je al geregistreerd? Dan kun je hieronder inloggen.