Het wereldklimaatakkoord - op weg naar een nieuwe wereldeconomie
Boeken

Op weg naar een nieuwe wereldeconomie

Het Wereldklimaatakkoord

Door | 26 september 2017

Op 12 december 2015 werd er in Parijs tussen 195 landen een historisch klimaatakkoord gesloten. De landen spraken daarbij af dat ze de komende decennia met een mix aan maatregelen de uitstoot van broeikasgassen zodanig zullen verminderen dat aan het eind van deze eeuw de wereldwijde temperatuurstijging ruim beneden de 2 °C zal blijven, de zogenoemde veilige limiet. Door het akkoord zullen wereldwijd overheden ingrijpende maatregelen moeten nemen, zoals de vervanging van fossiele energiebronnen door hernieuwbare energie. In het bedrijfsleven zal 100 procent duurzaam de norm worden en gaan bestaande business- en verdienmodellen op de schop.

 

In Het wereldklimaatakkoord – op weg naar een nieuwe economie verkennen Willem Vermeend en Jan Willem Timmer de maatschappelijke en economische impact van het klimaatakkoord. Ze zetten de afspraken van Parijs op een rijtje, gaan in op voor- en nadelen van maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan en houden een pleidooi voor een groene economie in Nederland. Met achtergrondinformatie en aansprekende voorbeelden uit de praktijk, maken de auteurs duidelijk dat de impact van het akkoord iedereen raakt. Omdat het beleid van overheden, bedrijven en investeerders de komende decennia sterk beïnvloed zal worden door de gevolgen van het klimaatakkoord en de opmars van de groene economie, zijn in dit boekje best practices opgenomen die voor beleidsmakers en ondernemers als inspiratie kunnen dienen. Ook voor het onderwijs zijn deze relevant.

 

Meer informatie

Titel: Het wereldklimaatakkoord – op weg naar een nieuwe wereldeconomie

Auteurs: Willem Vermeend, Jan Willem Timmer

Uitgeverij: Einstein books

ISBN: 978 94 9246 005 9

Prijs: € 17,50

 

Het wereldklimaatakkoord is hier te bestellen