Hoe de circulaire economie watertekorten wereldwijd sterk kan reduceren
Artikel

Hoe de circulaire economie watertekorten wereldwijd sterk kan reduceren

Door | 13 maart 2017

De wereldwijde vraag naar zoetwater zal de komende decennia circa 2% per jaar toenemen. Als we aannemen dat het wateraanbod relatief stabiel zal blijven, zal dit door de stijgende vraag snel leiden tot watertekorten in grote delen van de wereld. Volgens de Verenigde Naties ondervinden momenteel al 700 miljoen mensen op aarde de gevolgen van een tekort aan water.

 

Het circulair maken van watersystemen, waarbij minder water wordt gebruikt en meer water hergebruikt, kan leiden tot enorme besparingen van wel 400 miljard kubieke meter per jaar, gelijk aan 11% van het wereldwijde waterverbruik. Dit blijkt uit een onderzoek van het ING Economisch Bureau en het kennisinstituut Deltares.

 

Momenteel stroomt water door een lineair verbruiksmodel waarin het water tijdens haar tocht door het systeem steeds meer vervuild raakt en ongeschikt wordt voor hergebruik. Het onderzoek ‘Less is more: circular economy solutions to water shortages‘ laat zien dat een circulair model voor watergebruik grote besparingen kan opleveren omdat het ‘take, make and waste’-principe wordt vervangen door ‘reduce, re-use and retention’. De circulaire economie maakt watersystemen duurzamer waardoor het water meerdere cycli gebruikt kan worden. Dit leidt tot een betere balans van vraag en aanbod.

 

Lees verder bij het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen

Download het rapport ‘Less is more: circular economy solutions to water shortages’