Hoe Nederlandse energie-intensieve bedrijven helpen om de CO2-uitstoot te verlagen
Artikel

Nauwe samenwerking industrie en overheid nodig voor 80-95% CO2-reductie in 2050

Hoe Nederlandse energie-intensieve bedrijven helpen om de CO2-uitstoot te verlagen

Door | 24 juni 2016 | Bron: VEMW

De energie-intensieve industrie heeft een concreet plan ontwikkeld om in 2050 de CO₂-uitstoot met 80 tot 95% te reduceren. Wij gaan investeren, zegt de sector, en vragen de overheid ons te faciliteren. Het voorstel werd onlangs aangeboden aan Mark Dierikx, directeur-generaal Energie van het ministerie van Economische Zaken. Dat gebeurde tijdens het congres ‘Samen op weg naar minder’ van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water.

 

In Nederland is de energie-intensieve industrie – grootgebruikers als raffinaderijen, de chemiesector, de metallurgische industrie en de papierindustrie – goed voor een kwart van het totale energiegebruik. Om hun CO₂-uitstoot ingrijpend te reduceren, is optimalisatie van bestaande processen niet langer toereikend. Daarvoor zijn systeeminnovaties nodig. Ook zal een aantal bedrijven hun verdienmodel op de schop moeten nemen. De industrie is bereid om deze benodigde investeringen te doen.

 

Proactief industriebeleid

Een samenwerkingsverband van de chemie- en staalindustrie kijkt bijvoorbeeld naar mogelijkheden voor het bewerken van koolstofrijke restgassen, zodanig dat hieruit syngas gemaakt kan worden. Dit kan als waardevolle grondstof voor de chemische industrie dienen. Bedrijven uit de chemie- en voedingsmiddelenindustrie onderzoeken gezamenlijk hoe organische reststoffen (biomassa) fossiele brandstoffen en grondstoffen kunnen vervangen in de chemie. Toepassing van dit soort nieuwe technologieën vergt grote investeringen. Een proactief industriebeleid gericht op ondersteuning van de transitie is hierbij onontbeerlijk.

 

Concreet voorstel

De industrie biedt de overheid een partnership aan, waarin de industrie zich richt op het investeren, en de overheid zich richt op het faciliteren. Zo is het nodig dat wet- en regelgeving worden bijgesteld en risico’s worden beperkt. Ook is een betrouwbare energievoorziening cruciaal, net als energietarieven die internationaal concurrerend zijn. Ten slotte speelt de overheid een belangrijke rol in het bevorderen van cross-sectorale samenwerkingen die nodig zijn voor systeeminnovaties. In het position paper ‘Samen op weg naar minder’ doet de energie-intensieve industrie een concreet voorstel (propositie) hoe zij kan bijdragen aan een radicale verlaging van de CO₂-uitstoot van Nederland en welke ondersteunende rol van de overheid daarbij noodzakelijk is.

 

Download het position paper ‘Samen op weg naar minder, Hoe Nederlandse energie-intensieve bedrijven helpen om de CO₂-uitstoot te verlagen’

Deel dit artikel

[sharify]

Reacties

We hopen dat de discussies die plaatsvinden op TGTHR energiek en constructief zijn en aanzetten tot nadenken! Om een reactie te kunnen plaatsen moet je je inloggen of gratis registreren. Je eerste reactie moet door de redactie worden goedgekeurd. De hieropvolgende reacties worden automatisch geplaatst. De redactie houdt zich het recht voor te lange reacties in te korten. Reacties die overdreven commercieel, kleingeestig, beledigend of off-topic zijn, kunnen door de redactie worden verwijderd. Alle berichten worden eigendom van TGTHR.

Magazine TGTHR

Wil jij de nieuwsbrief ontvangen?

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte van de laatste duurzame artikelen,
whitepapers, events en interessante blogs! Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief.

Klik hier om je aan te melden
  • We willen allemaal duurzaam bezig zijn, maar óók blijven ondernemen. Daarom informeren wij je met zorgvuldig geselecteerde artikelen over duurzaam ondernemen. Hiermee willen wij je verbinden met ons netwerk én handvatten geven om een succes te maken van duurzaamheid binnen jouw organisatie.

  • Copyright 2018 | TGTHR, samen duurzaam ondernemen