Artikel

Resultaten Nationale Duurzaamheidsmonitor 2015 bekend

Hoe ver is de Nederlandse maakindustrie met verduurzaming?

Door | 18 december 2015

Steeds meer bedrijven in de maakindustrie zien het belang in van duurzaamheidscertificering van producten en processen. Meer dan de helft (57%) van de ondernemingen in de productiesector vindt het belangrijk tot zeer belangrijk dat hierin (vervolg)stappen worden genomen. Certificeren zorgt voor productverbeteringen en procesinnovaties en legt uniforme kwaliteitsnormen op aan de waardeketen. Ook op het gebied van verduurzaming.

 

Dit positieve nieuws is één van de opvallende uitkomsten van de Nationale Duurzaamheidsmonitor 2015. Onderzoeksbureau Motivaction voerde het onderzoek uit in opdracht van ingenieurs- en adviesbureau SGS Search. De Nationale Duurzaamheidsmonitor is een tweejaarlijkse momentopname om in kaart te brengen hoe ver Nederlandse bedrijven en instellingen zijn met het verduurzamen van hun beleid en bedrijfsvoering en hoe ze daar verantwoording over afleggen. Aan deze tweede editie werkten vertegenwoordigers van 1001 organisaties mee, naar omvang en activiteiten een representatieve afspiegeling van het totaalbeeld. Ook de maakindustrie was evenredig vertegenwoordigd.

 

Breed scala aan certificeringen

Er is sprake van een grote verscheidenheid aan initiatieven. Een vijfde houdt zich bezig met levenscyclusanalyses, een iets kleinere groep (19%) stelt milieuproductverklaringen (EPD’s) op en 18% meet voor een Ecolabel. Een voorhoede van 16% van de maakbedrijven zet productcertificering met voorrang in omdat zij volgens het Cradle to Cradle-gedachtegoed werken. Daarbij gaat het vooral om grote en middelgrote ondernemingen.

Om de kwaliteit en duurzaamheid van de bedrijfsvoering te certificeren worden de ISO-normeringsprogramma’s het meest gebruikt. Een kwart stuurt op ISO 14001 (milieumanagement) en 13% maakt gebruik van ISO 50001 (energiemanagement). Daarnaast hanteert 12% de CO2-prestatieladder bij het vaststellen en vergelijken van de uitstoot van schadelijke stoffen.

Opmerkelijk is dat de focus vooral ligt op het certificeren van milieudoelstellingen. Slechts 8% maakt gebruik van de MVO-prestatieladder en 7% van de MVO-Wijzer. Dit zijn certificeringsinstrumenten die de maatschappelijke betrokkenheid van ondernemingen meten.

 

Toegevoegde waarde

Gezien het toenemende belang van certificering, is het opvallend dat de productiebedrijven niet goed kunnen aangeven wat deze investering hen nu precies oplevert. De meesten komen niet verder dan dat het nodig is om hun toezichthouders en andere stakeholders tevreden te houden. 14% zegt dat het goed is voor hun reputatie en 9% voor hun betrouwbaarheid.

Een ander aspect — certificering inzetten als marketinginstrument — wordt door nog maar een relatief klein percentage als kans herkend. 5% denkt door breed gecertificeerd te zijn nieuwe markten te kunnen betreden, 7% verwacht hierdoor een hogere omzet en 13% hoopt zo meer klanten binnen te halen. Hier is dus nog voor veel maakbedrijven laaghangend fruit te oogsten.

 

Download het onderzoeksrapport

Voor tips en inzicht in je positie op de duurzaamheidsladder: Vul de online zelftest in