Magazine

Hoe duurzaam vlees interessante business kan worden

Hoe verduurzaam je een varkenshaasje?

Door | 15 december 2016 | 1 reactie

Sinds 2000 kelderde het aantal Nederlandse varkensbedrijven met bijna 70 procent. Campagnes rond de kiloknaller vragen aandacht voor ­misstanden in de keten. Een ­sector in financiële én ecologische crisis dus. De Keten Duurzaam Varkensvlees zoekt een uitweg in goed, verantwoord vlees.

 

Door Mark Beumer

 

Het beeld van de huidige varkenssector in Nederland toont somber: varkensboeren houden niet of ternauwernood hun hoofd boven water en aan varkensvlees kleeft een negatief maatschappelijk imago. Het is een product van een grootschalige sector met een forse negatieve milieu-impact en veel dierenleed. Ondanks jaren van kosten snijden en investeren in ­milieu- en dierenwelzijn blijft het voor Nederlandse boeren moeilijk om te concurreren met Duitse en Belgische collega’s.

 

Het roer moet om: 300 varkenshouders verenigd in de Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) willen het anders. ‘Sinds 2012 zijn er forse stappen gezet’, aldus Mark van den Eijnden van KDV. ‘Energiebesparing is bijvoorbeeld een belangrijk doel. In de gehele keten hebben onze varkenshouders al genoeg energie bespaard om er alle elektrische treinen van de NS bijna 27 dagen mee rond te laten rijden.’

 

KDV heeft ook het gebruik van antibiotica rigoureus kunnen ­terugdringen. Sinds dit jaar is het verbond in staat om een ‘leven lang antibiotica vrij vlees’ aan te bieden, aldus Van den Eijnden. Gesprekken met potentiële afnemers zijn al in gang gezet.

 

Investeren in Nederland

En KDV wil meer. In 2020 moeten alle deelnemende bedrijven het belang van het milieu voorop hebben staan (denk aan energieneutrale boerderijen) en positieve effecten hebben op de volksgezondheid. Ook dierenwelzijn krijgt natuurlijk aandacht, waarbij de keten streeft om in 2025 te stoppen met het couperen van staarten.

 

Voorwaar geen makkelijke opgave. KDV heeft daarom wetenschappersnetwerk Het Groene Brein gevraagd of dit een reële wens is en, zo ja, op welke wijze dit handen en voeten moet krijgen. Onder andere John Grin (Universiteit van Amsterdam), Emiel Wubben en Bram Bos (beide Wageningen UR) hebben meegedacht.

 

 FACTS & FIGURES

• In 2014 telde Nederland in totaal 12,2 miljoen varkens

• Tussen 2000 en 2014 daalde het aantal varkens­bedrijven van 15.000 naar 4.800

• Vanaf 1 januari 2016 verkopen de Nederlandse ­supermarkten alleen nog varkensvlees met het Beter Leven- en Varken van Morgen-certificaat

 

Een concreet plan moet het doel van energieneutrale boerderijen dichterbij brengen. Zo kunnen varkenshouders biogas opwekken uit mest door middel van dagontmesting in combinatie met monovergisting. In potentie slaat KDV hiermee drie vliegen in één klap: het oplossen van het mestprobleem, het produceren van energie, én het houden van gezonde dieren (antibioticavrij leven).

Het draagt ook nog eens bij aan de financiële perikelen in de sector. Met een terugverdientijd van ongeveer zes jaar lijkt de businesscase voor 300 monovergisters gunstig. Dat vereist wel een forse investering. Hiervoor heeft KDV een voorstel ingediend bij de Nederlandse pensioensector via de Nederlandse Investeringsinstelling.

 

Meervoudig verdienmodel

De mestvergisting is een opstap naar een ­integraal, circulair en duurzaam verdienmodel. Uit mest valt namelijk meer te halen dan alleen energie. Na vergisting blijven bijvoorbeeld ­fosfaat- en stikstoffracties over. Dit zijn waardevolle grondstoffen die makkelijker te verwaarden zijn na vergisting doordat de dichtheid veel groter is.

In feite krijgen varkenshouders op deze manier een ander verdienmodel. Je produceert varkensvlees van dieren die een antibiotica-vrij leven hebben gehad, en je verdient extra geld met het produceren van energie en fosfaat. Op deze wijze ontstaat een meervoudig verdienmodel, waardoor duurzaam vlees interessante business wordt.

 

 

Lees meer over de ‘Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV)’

Lees meer over ‘leven lang antibiotica vrij vlees’