HRM Studenten duurzame expeditie
Artikel

Eerstejaars HRM-studenten worden bekend gemaakt met MVO

HRM-studenten op duurzame expeditie

Door | 2 februari 2016

Steeds meer onderwijsinstellingen hebben oog voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Niet alleen binnen hun eigen organisatie, maar ook in het verduurzamen van het curriculum. De HRM-opleiding van Avans Hogeschool in Den Bosch is met beide gestart. In dit artikel een voorbeeld van het verduurzamen van het curriculum en de samenwerking tussen studenten, Gemeente Westervoort en Avans Hogeschool.

 

De eerstejaars HRM-studenten gaan op een duurzame expeditie. Helaas geen tocht door het woeste regenwoud van Brazilië, maar een expeditie om bekend te worden met de basisbegrippen rondom MVO. Tijdens een hoorcollege worden de eerste stappen gezet. Maar een expeditie is niet alleen luisteren, vooral ook doen. De studenten hebben een eigen ecologische voetafdruk gemaakt en vervolgens hebben ze een MVO-Nulmeting uitgevoerd bij organisaties uit het netwerk van Avans.

 

Eén van deze organisaties is de gemeente Westervoort. Een gemeente met iets meer dan 15.000 inwoners gelegen ten zuidoosten van Arnhem bij de splitsing van de Rijn en de IJssel. De gemeente stelt regelmatig haar organisatie ter beschikking aan het onderwijs. ‘Studenten moeten immers leren en ervaringen opdoen. En dat kan niet alleen vanuit de boeken.’, stelt Jet Goedhart, beleidsmedewerker Personeel en Organisatie bij de gemeente.

 

De studenten gebruiken voor deze nulmeting het instrument ‘De MVO-Wijzer’. Een pragmatisch en laagdrempelig instrument om de MVO-activiteiten van een organisatie zichtbaar te maken. Het instrument is gebaseerd op de internationale richtlijn voor MVO (ISO 26000). De negen MVO-thema’s bevatten onderwerpen die tezamen een goede basis neerleggen voor een integraal MVO-beleid (zie onderstaand figuur).

 

 

Figuur4

Figuur 1: Model De MVO-Wijzer

 

Eén van de studenten die naar de gemeente Westervoort ging, was Muriël Klavers. Ze wist eigenlijk niet zo goed wat ze van deze expeditie moest verwachten. Maar een kleine schok was er wel toen ze ontdekte dat haar ecologische voetafdruk aangaf dat ze 3,8 aardbol nodig heeft!

 

Voor het uitvoeren van de MVO-Nulmeting hebben de studenten interviews gehouden, documenten ingezien en rondgekeken binnen de organisaties. Het is best lastig om als eerstejaars student een interview te houden over de MVO-activiteiten van een organisatie. Het omvat herkenbare HRM-thema’s, maar ook moeilijke vragen over missie en visie, milieubeleid, gedragscode en samenwerking in de keten. Gelukkig hielden de organisaties hier rekening mee en gaven ze de studenten af en toe een zetje in de juiste richting!

 

Nadat de studenten alle informatie hadden verzameld, hebben ze deze ingevoerd in de applicatie van De MVO-Wijzer. En met een druk op de knop rolde de rapportage eruit. Maar toen volgde nog een lastig stuk, namelijk het schrijven van conclusies en aanbevelingen. Muriël gaf aan dat dat toch wel een van de lastigste onderdelen van de nulmeting was. Het presenteren van de resultaten aan de collega-studenten en docenten van Avans was, daarentegen, een leuker deel.

 

De Gemeente Westervoort heeft vervolgens de rapportage van de nulmeting ontvangen. Jet Goedhart is niet ontevreden met de resultaten die behaald zijn (zie figuur 2). Het blijkt dat de gemeente al veel geregeld heeft, zij het veelal onbewust.

 

Resultaten MVO-Nulmeting Gemeente Westervoort

Figuur 2: Resultaten MVO-Nulmeting Gemeente Westervoort

 

Zij ziet dat andere gemeenten MVO prominenter op de agenda hebben staan. De Gemeente Westervoort is een kleine gemeente die keuzes moet maken. Thema’s als duurzame inzetbaarheid, stakeholderbetrokkenheid en omgevingsbeleid komen feitelijk voort uit de doelstelling van de gemeente. Een tip van Jet aan andere organisaties is om te beginnen met een goede nulmeting. Veel MVO-thema’s zijn namelijk al onbewust uitgewerkt binnen organisaties. En dat inzicht is veel waard.

 

Ook heeft Muriël nog een goede tip. ‘Je kunt als bedrijf of als persoon wel roepen dat je duurzaam wil zijn, maar duurzaamheid begint toch echt bij jezelf. Pas als je zelf het inzicht hebt dat het anders kan, is er een mogelijkheid om dit in grotere mate door te voeren!’

 

Ik zeg ‘expeditie geslaagd!’

 

P.S. Bij de HRM-opleiding van Avans Den Bosch is op de dag van de nulmetingen een AISHE-audit uitgevoerd, een beoordelingskader voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Zij hebben met het behalen van twee sterren een mooie start gemaakt met hun MVO-beleid.

 

Lees meer over de MVO-Wijzer in de kennisbank

Lees meer over de MVO-Nulmeting in de kennisbank