Certificeringen

IMA MVO Norm

Door | 19 november 2015

Instituut MVO Aantoonbaar zet zich in voor bedrijven die op een transparante en pragmatische wijze hun maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen aantoonbaar willen maken. Sinds de overheid haar duurzaam inkoopbeleid heeft uitgezet en daarmee heeft aangegeven dat zij het belangrijk vindt om zaken te doen met bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, vindt bij branches en bedrijven een wildgroei aan initiatieven op het gebied van MVO plaats. Dit om aan overheid en andere opdrachtgevers te tonen dat men maatschappelijk verantwoord bezig is.

 

Instituut MVO Aantoonbaar erkent dat er niet één harde maatstaf is die bepaald of bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar zij is wel van mening dat het mogelijk moet zijn om, net als bij bijvoorbeeld de kwaliteitsnorm ISO 9001 en de milieunorm ISO 14001, een toets te ontwikkelen die aantoonbaar maakt dat het bedrijf haar maatschappelijke verantwoordelijkheid inventariseert, onderkent en aantoonbaar inbedt in haar dagelijkse bedrijfsvoering. Ook is Instituut MVO Aantoonbaar van mening dat een dergelijk certificaat noodzakelijk is omdat anders allerlei bedrijven in hun dringende behoefte om opdrachten van de overheid te krijgen, bovenmatig veel energie gaan steken in het aantoonbaar maken van hun goede bedoelingen. Energie die zeker in de huidige economische situatie efficiënt aangewend moet worden.

 

Instituut MVO Aantoonbaar is groot voorstander van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar wil graag onderstrepen dat het gaat om een balans tussen People, Planet en Profit. Bedrijven moeten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kennen, maar hun bestaansrecht niet uit het oog verliezen. Daarom heeft de Instituut MVO Aantoonbaar een MVO-norm ontwikkeld, namelijk de IMA MVO norm 2010/1.

 

Lees meer over de IMA MVO Norm 2010/1