Tools

In één oogopslag zien of je zonnepanelen kunt plaatsen met de Zonatlas

Door | 30 december 2015

In de Zonatlas kunnen bedrijven en particulieren in één oogopslag zien of hun dak geschikt is voor plaatsing van zonnepanelen. Op de website Zonatlas.nl is het potentieel van alle Nederlandse daken (ongeveer 12,5 miljoen) in beeld gebracht.

 

Met behulp van de gegevens van het Kadaster en het Actueel Hoogtebestand Nederland van Rijkswaterstaat en de Waterschappen wordt een 3D-model van alle gebouwen gemaakt. Aan de hand van onder andere de hellingshoek van het dak, de ligging van het gebouw ten opzichte van de zon en de aanwezigheid van objecten die schaduw veroorzaken (zoals bomen) wordt er zeer accuraat een inschatting gemaakt of het dak geschikt is en hoeveel zonnepanelen er geplaatst kunnen worden.

 

Gemeenten spannen zich in voor extra inzicht

Iedereen in Nederland kan het potentieel van zijn dak en het financieel rendement van zonnepanelen eenvoudig binnen vijf minuten bereken op de website. 230 gemeenten hebben extra inspanningen geleverd om hun inwoners nog meer informatie te geven over hun zonne-potentie. De aangesloten gemeenten hebben aanvullende informatie gegeven over bijvoorbeeld Beschermd Stadsgezicht en geïnvesteerd in extra rekenmodules. Zoals de mogelijkheid om zelf modules te plaatsen op het dak, wat passend is voor de eigenaar en binnen het budget blijft.

 

Waarom zij dit doen? De Provincie Gelderland tweette hierover: ‘Gemeenten met #zonatlas hebben 10-20% meer #zonnepanelen dan gemeentes die geen Zonatlas hebben’. Daarom is het van belang dat inwoners van Nederland kosteloos toegang krijgen tot de informatie over de zonne-energiemogelijkheden op hun dak. Zonne-energie stopt niet bij alleen de opwek daarvan, ook opslag speelt een rol. Zonatlas zit niet stil en heeft onlangs in de bestaande module nu ook een optie ingebouwd om de opslagmogelijkheden van de opgewekte energie te laten zien. Zo is de cirkel bijna rond.

 

Bereken het potentieel van jouw dak