Magazine

Nieuw platform wordt kenniscentrum op het gebied van IoT-standaarden

Internet of Things is hot! Maar hoe past het binnen MVO?

Door | 14 december 2017

IoT, ofwel Internet of Things, of gewoon in het Nederlands: het Internet der dingen is een heel interessant thema, maar wat is het eigenlijk? Wikipedia omschrijft het als ‘dingen’ die zelf computers zijn en via internet zaken monitoren en regelen.

 

Door Anja Koopman

 

Vorig jaar heeft NEN onderzoek gedaan naar marktontwikkelingen op het gebied van IoT. De conclusie was dat IoT veel kansen biedt voor nieuwe toepassingen in vrijwel alle sectoren en dat er al veel standaarden zijn ontwikkeld. Maar deze standaarden zijn niet toepasbaar in verschillende sectoren en dus ontbreekt het aan interoperabiliteit.

 

Het IoT-standaardisatielandschap is heel complex. Veel organisaties werken al aan standaarden voor IoT, maar dan elk vanuit hun eigen perspectief en businesscase. Om de voordelen van IoT te kunnen benutten zijn crossplatforms tussen sectoren nodig. Dit vereist niet alleen meer samenwerking tussen marktpartijen maar ook tussen de standaardisatie-organisaties.

 

Andere mindset

Vlora Rexhepi, consultant bij KID (Kennis & Informatiediensten) vertelt: ‘IoT is echt een heel interessant thema en op dit moment echt een hype. Maar het bedrijfsleven, en ook NEN, is gewend om in sectoren te denken. Dit onderwerp vereist echter een heel andere mindset. Wil je alles met elkaar laten communiceren dan moet je samenwerken en informatie met elkaar uitwisselen. Nu is het zo dat binnen sectoren fantastische oplossingen worden bedacht. Bijvoorbeeld de slimme meters en thermostaten in huizen, of op afstand de lampen in huis bedienen. Deze toepassingen leveren energiebesparing op en zijn dus beter voor het milieu. Maar nog vaak zijn de IoT-oplossingen niet schaalbaar of toepasbaar elders. Op dit moment moet per case bekeken worden welke techniek het beste past. Dit is omdat er zoveel verschillende technologieën zijn die niet met elkaar kunnen samenwerken.’

 

Samenwerking zoeken

‘Daarom gaan we nu vanuit NEN een platform oprichten. Hiermee willen we in kaart brengen wat de standaardisatie-organisaties, consortia en organisaties als ISO, IEC, ETSI, CEN/CENELEC of IIC (Industrial Internet Consortia) al hebben op het gebied van IoT-standaarden. Als we dit weten kunnen we gaan oproepen om meer samen te werken. In 2016 waren er internationaal ook al initiatieven gestart om de samenwerking te zoeken. Er zijn op dit moment veel start-ups die snel willen beginnen en dus op zoek zijn naar IoT-standaarden.

 

Het platform moet een kenniscentrum op het gebied van IoT-standaarden worden. Bezoekers moeten hier de laatste relevante ontwikkelingen en behoeften van Nederlandse, maar ook internationale organisaties en consortia kunnen zien. Doel van het platform is interoperabiliteit en toepassingen van IoT-standaarden bevorderen. We proberen de Nederlandse inbreng te coördineren richting de Europese en internationale normalisatie-activiteiten op het gebied van IoT. Want uiteindelijk worden IoT-standaarden internationale standaarden en geen nationale. Als we alles inzichtelijk hebben gemaakt zijn we al een heel eind.’

 

 

‘Wil je alles met elkaar laten ­communiceren dan moet je samenwerken en informatie met elkaar uitwisselen

Generieke norm

‘Op dit moment wordt gewerkt aan een generieke norm die als een reference architecture kan dienen. Een soort basisnorm dus, die je kunt toepassen in de verschillende sectoren en uiteindelijk kunt gebruiken voor allerlei verschillende applicaties. Onlangs is er een Nederlandse normcommissie opgericht die als schaduwcommissie gaat fungeren. Hiervoor zijn we in gesprek met diverse partijen.

Als deze generieke standaard er eenmaal is, ­zullen hieruit weer andere IoT-standaarden volgen. IoT wordt namelijk steeds groter omdat steeds meer “dingen” worden ontwikkeld die via internet werken. Denk bijvoorbeeld aan ­onderlinge communicatie van slimme gebouwen, slimme ziekenhuizen die patiënten thuis volgen, slimme fabrieken met nul-fouten-productie. Zonder ­interoperabiliteit tussen standaarden/technologieën en cross-sectorale samenwerking staat ieder slim ding op zichzelf en is onderlinge communicatie niet mogelijk. En dat kan toch nooit de bedoeling zijn van iets dat slim is.’

 

 

Meer weten of deelnemen aan de normcommissie? Voor meer informatie of als je je wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Vlora Rexhepi-Van der Pol via telefoon (015) 2 690 200 of e-mail kid@nen.nl.

 

 

Lees Wikipedia’s omschrijving van het ‘Internet der dingen’

Lees ‘Internet of Things heeft standaarden nodig’