Nederlandse bedrijven krijgen inzicht in kosten eigen CO₂-uitstoot
Tools

Nederlandse bedrijven krijgen inzicht in kosten eigen CO₂-uitstoot

Door | 6 september 2017

Ieder Nederlands bedrijf kan vanaf heden inzicht krijgen in de eigen CO₂-kosten. Een openbaar toegankelijke tool op Klimaatplein.com maakt dit mogelijk. De tool laat zien wat de CO₂-voetafdruk van een bedrijf is en welke CO₂-kosten daarmee gepaard gaan. Zo kunnen ondernemers zich voorbereiden op toekomstig klimaatbeleid.

 

Tijdens de klimaattop in Parijs is overeengekomen dat landen – ook Nederland – gaan werken aan een hogere prijs op CO₂. Daarmee wordt het verbruik van fossiele brandstoffen ontmoedigd en blijven we onder de twee graden opwarming van de aarde. De prijs van CO₂ moet volgens onderzoekers €60,- per ton CO₂ bedragen in het jaar 2020. Die prijs loopt op naar €100,- per ton CO₂ in het jaar 2050.

 

Concreet inzicht CO₂-kosten

Wat dit concreet betekent voor een Nederlandse ondernemer is nu inzichtelijk gemaakt door Klimaatplein.com. De gratis toegankelijke CO₂-calculator geeft inzicht in de eigen voetafdruk. Daarnaast laat het ook direct zien welke kosten gepaard gaan met een prijs van €60,- per ton CO₂.

 

Hiermee krijgen ondernemers inzicht in hun eigen milieu-impact en de kostenrisico’s van CO₂-beprijzing. Ook maakt de tool duidelijk hoe aantrekkelijk het is om te besparen op het verbruik van fossiele brandstoffen. Het Klimaatplein laat met behulp van een 5-stappenplan zien hoe dat verbruik te verminderen is zodat op zowel huidige als toekomstige energie- en CO₂-kosten is te besparen.

 

Krijg hier toegang tot de CO₂-kosten calculator