Artikel

ISO 26000

Door | 25 januari 2016

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor MVO die alle soorten organisaties, ongeacht grootte of sector, uitlegt wat MVO is en handvatten geeft voor de implementatie ervan. De richtlijn bevat geen eisen en is daarom niet geschikt en ook niet bedoeld voor het certificeren van MVO. Wel kunnen organisaties met een zelfverklaring aantonen dat zij de principes en richtlijnen van ISO 26000 toepassen.

 

ISO 26000 kent 4 belangrijke onderdelen. Het uitgangspunt is dat een organisatie vanuit een basishouding (MVO-principes) samen met haar omgeving (stakeholders) bekijkt met welke maatschappelijke thema’s (MVO-kernonderwerpen) zij aan de slag gaat (implementatie).

 

In de kennisbank vind je meerdere tools die helpen met ISO 26000 aan de slag te gaan