Onderzoeken

Vijf jaar onderzoek rond verschillende thema's binnen energie-innovatie gebundeld

Kennis over duurzame gebouwen en hun gebruikers

Door | 24 februari 2016

Meer innovatie voor een duurzame energiehuishouding. Dat was het doel van het innovatieprogramma Energie Onderzoek Subsidie (EOS). Dit subsidieprogramma werd in 2007 ontwikkeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (toen nog SenterNovem), in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Met EOS stimuleerde de rijksoverheid een groot aantal onderzoeken rond verschillende thema’s binnen energie-innovatie.

 

Deze publicatie geeft een overzicht van de langetermijn-onderzoeken binnen het thema ‘duurzame gebouwen en hun gebruikers’. Het ontsluit de kennis uit de negen EOS LT-studies naar het energieneutraal maken van gebouwen en het gebruik van die gebouwen. Deze studies waren gericht op vergaande reductie van het energiegebruik, beperking van de CO₂-uitstoot op (woon)gebouwniveau en de invloed van de gebruikers/bewoners daarop. Niet alle kennis is op korte termijn inzetbaar. Toch is het belangrijk dat deze vindbaar is voor iedereen die er in de praktijk mee aan de slag wil of die de kennis op een nog hoger niveau wil brengen.

 

Download ‘Kennis over duurzame gebouwen en hun gebruikers’ van RvO.nl