Kennisbank Green Business Club Eerste hulp bij verduurzamen op gebiedsniveau
Tools

Kennisbank Green Business Club: Eerste hulp bij verduurzamen op gebiedsniveau

Door | 17 oktober 2016

De Green Business Club Kennisbank is een database met alle projecten van de Green Business Clubs, instrumenten en expertise voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving op gebiedsniveau. De Kennisbank kwam tot stand door een samenwerking tussen ExpertiseCentrum Energiebesparing (ECE) en Green Business Club Nederland (GBC NL), samenwerkingspartner van de Dutch Green Building Council.

 

De behoefte aan een dergelijke database ontstond bij de verschillende Green Business Clubs in Nederland. Zij hadden behoefte aan een platform waar de uitgevoerde projecten worden geborgd en waar zij inspiratie kunnen opdoen voor nieuwe projecten rondom de thema’s energie, mobiliteit, afval & circulariteit, water, sociaal & levendigheid, groen en voedsel & gezondheid. ‘De Kennisbank is in het groot wat je met de lokale Green Business Clubs ook bereikt. Juist door kennis uit te wisselen hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden en je hebt veel meer slagkracht door dingen samen te doen’, aldus Ellen Boersma, bestuursvoorzitter van de GBC Utrecht Centraal en directeur van NSenergy.

 

Lokale Green Business Clubs

Lokale GBC’s zijn impactorganisaties waarin bedrijven en gemeenten in een gebied samenwerken aan concrete projecten om de omgeving, de gebouwen en de eigen bedrijfsvoering te verduurzamen. De deelnemende partijen willen graag meer kennis met elkaar uitwisselen, niet alleen tussen de bestaande vijf lokale clubs in Nederland, maar ook met andere samenwerkingsverbanden op gebiedsniveau die graag de omgeving duurzamer willen maken. Eline Kik, GBC NL en GBC Zuidas vertelt: ‘Met de Kennisbank en de projectinformatie en instrumenten die deze biedt, willen we meer bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen in Nederland stimuleren zich te verenigen om te werken aan de verduurzaming van het gebied waar zij gevestigd zijn.’

 

Samenwerken!

Tijdens de ontwikkeling van de Kennisbank werkte de Green Business Club Nederland nauw samen met ExpertiseCentrum Energiebesparing (ECE). Het ECE is een netwerk van overheids-, branche- en marktpartners die samen optrekken om bedrijven en organisaties te activeren en stimuleren tot het nemen van stappen op het gebied van efficiënter energiegebruik en energiebesparing. Margreet van Gastel, programmamanager van het ECE: ‘Kennis delen levert energie en geld op’. Het ECE is voortgekomen uit de afspraken uit het Energieakkoord.

 

Dutch Green Building Council

Ook samenwerkingspartner Dutch Green Building Council (DGBC) acht de GBC Kennisbank van grote waarde. De DGBC en GBC vullen elkaar mooi aan: DGBC richt zich grotendeels op meten, GBC richt zich hoofdzakelijk op doen: ‘Uiteindelijk gaat het erom dat partijen zelf met duurzaamheid aan de slag gaan, dat is de grootste motor achter de doelstelling die we met elkaar hebben voor Nederland op het gebied van duurzaamheid. De GBC Kennisbank gaat deze partijen hierbij helpen’, aldus Annemarie van Doorn, directeur van de DGBC.

 

Ga naar de Kennisbank Green Business Club