Kiezen voor duurzame groei
Rapporten

Kiezen voor duurzame groei

Door | 18 juli 2016

In een dynamische wereld is verandering een constante. Die verandering is behalve onontkoombaar ook noodzakelijk en gewenst. Verandering door vernieuwing – door het voortdurend leren om dingen anders en slimmer te doen dan vandaag de dag – helpt productiever te worden, onze collectieve voorzieningen betaalbaar te houden en de oplossingen te vinden voor maatschappelijke uitdagingen, zoals de grote verduurzamingsopgave waarvoor Nederland en de wereld zich gesteld zien.

 

Verandering biedt kansen voor groei en werkgelegenheid, maar brengt onvermijdelijk ook onzekerheid. Ze vraagt – van mensen, van bedrijven en van de overheid – om aanpassingsvermogen, maar ook om het vermogen op verandering te anticiperen en in te spelen, om zo ook richting te kunnen geven aan vernieuwing en de verandering die deze brengt. Beleid zal moeten reageren. De opkomst van de deeleconomie, en de beweging die deze brengt van bezit naar gebruik. De consument die ook producent wordt. De digitalisering, die vraagstukken rondom cyberveiligheid en privacy met urgentie op de agenda zet.

 

Anno 2016 is bovendien sprake van noodzakelijke veranderingen, die zonder actieve rol van de overheid niet vanzelfsprekend tot stand komen. De transitie naar een duurzame economie heeft consequenties voor de wijze waarop we produceren en consumeren. Deze mondiale noodzaak, die nationaal en lokaal wordt gevoeld, brengt voor het energie-intensieve Nederland grote uitdagingen. De energietransitie vergt bijvoorbeeld aanpassingen in de fysieke omgeving, zoals de overgang van gasnetten naar warmtenetten en de verduurzaming van bestaande bouw.

 

Het interactieve rapport ‘Kiezen voor duurzame groei’ van de Studiegroep Duurzame Groei gaat over de brede vraag wat onontkoombare, noodzakelijke verandering betekent voor de beleidsagenda van een volgend kabinet. Ingesteld naar aanleiding van de motie Nijboer/Harbers is de Studiegroep Duurzame Groei verzocht om, naast en analoog aan de onafhankelijke Studiegroep Begrotingsruimte, advies uit te brengen over versterking van het verdienvermogen ten behoeve van werkgelegenheid en duurzame welvaartsgroei. De Studiegroep werd daarbij gevraagd om met een dwarsdoorsnijdende blik concrete beleidsopties in kaart te brengen over de volle breedte van het overheidsbeleid en daarbij ook concrete structurele hervormingsvarianten uit te werken.

 

Download het rapport ‘Kiezen voor duurzame groei’ van rijksoverheid.nl