Kleine ondernemers jagen verduurzaming van de voedselsector aan
Artikel

Kleine ondernemers jagen verduurzaming van de voedselsector aan

Door | 21 december 2016 | Bron: Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen

Bedrijven zoals Remeker Kaas, Buitengewone Varkens en Willem & Drees zijn koplopers in vernieuwende methoden en producten in de voedselsector. Ze werken met natuurlijke oplossingen, kopen lokaal in en werken samen met voedselgemeenschappen in het verwerken van biologische of streekgebonden producten. Deze aanpak zorgt voor producten met een eigen identiteit. De werkwijze kan ook bijdragen aan bijvoorbeeld de bodemvruchtbaarheid, sluiten van lokale kringlopen en agrobiodiversiteit.

 

De kleine voedselbedrijven kunnen vooralsnog geen complete verduurzaming van de sector bewerkstelligen. Hun marktaandeel is beperkt en niet alle oplossingen zijn op grotere schaal toe te passen. Toch spelen deze innovatieve ondernemers een belangrijke rol: ze dagen de grote bedrijven in de voedselsector uit tot innovatie en verduurzaming. De overheid kan deze ontwikkeling stimuleren, bijvoorbeeld door instrumenten voor innovatie beschikbaar te stellen. Dit blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving onder 15 kleine innovatieve voedselbedrijven.

 

Lees verder bij het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen

Download de publicatie ‘Ondernemen met natuurlijk kapitaal in de voedselsector’