E-Books

Inspiratie voor een baanbrekende ethiek voor bedrijven

Leiderschap in ethiek

Door | 25 februari 2016

Het goede doen met de goede redenen. Dat is waar ethiek over gaat. Wat betekent dat in de praktijk? Het raakt aan de waarden waar een bedrijf of persoon voor staat en ook aan waardengedreven ondernemerschap. En dus raakt het aan de essentie van ondernemen.

 

VNO-NCW, MKB-Nederland en Erasmus Universiteit Rotterdam geven in de publicatie ‘Leiderschap in ethiek – Inspiratie voor een baanbrekende ethiek voor bedrijven’ inspirerende voorbeelden en dilemma’s van ondernemers die werk maken van ethiek, zowel vanuit grote bedrijven als vanuit het MKB. Zij creëren een bedrijfscultuur waarin duidelijk is vanuit welke waarden het bedrijf opereert. Een cultuur waarin mensen elkaar aanspreken op hun handelen en elkaar inspireren om stappen voorwaarts te zetten.

 

Leiderschap in ethiek gaat een stap verder dan ethisch ondernemen. Werknemers, bedrijven, sectoren of branches introduceren een nieuwe ethische norm waarin anderen meegaan. Bedrijven en betrokkenen nemen hun morele verantwoordelijkheid en leveren daarmee een bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Het geeft een impuls aan het verdienmodel van bedrijven, aan innovatie en co-creatie. Maar hoe doe je dat en wat levert het op? Je leest er in deze publicatie meer over met handreikingen om zelf mee aan de slag te gaan en stof voor reflectie.

 

Download het e-book ‘Leiderschap in ethiek – Inspiratie voor een baanbrekende ethiek voor bedrijven’