Tools

Lijst CO2-Emissiefactoren

Door | 19 november 2015

De lijst CO₂-emissiefactoren geeft een overzicht van kentallen die gebruikt kunnen worden voor carbon footprinting: het toerekenen van CO₂ aan (bedrijfs-)activiteiten. Met de cijfers kan bijvoorbeeld de CO₂-uitstoot worden berekend van de vervoermiddelen die door een bedrijf worden ingezet, of de CO₂-uitstoot die het woon-werkverkeer veroorzaakt.

 

Op dit moment zijn de in Nederland gehanteerde CO₂-emissiefactoren allemaal net even anders. Om discussie en verwarring over deze cijfers te voorkomen, hebben SKAO, Stimular, Connekt, Milieu Centraal en de Rijksoverheid samen met diverse experts een uniforme lijst opgesteld. Door deze lijst te gebruiken, wordt vergelijken makkelijker en wordt de focus teruggebracht naar het primaire doel: het omlaag brengen van de CO₂-uitstoot.

 

Bekijk de lijst CO₂-emissiefactoren