Whitepapers

Gratis whitepaper over de NPR 6070-richtlijn

Maak medewerkers duurzaam inzetbaar

Door | 1 februari 2016

De Nederlandse arbeidsmarkt gaat fundamenteel veranderen waarbij voor het eerst in de geschiedenis er minder mensen beschikbaar zullen zijn voor het werk dat er is. Daarnaast veranderen vraag en aanbod voortdurend onder andere door economische ontwikkelingen, technologische mogelijkheden en maatschappelijke trends (bijvoorbeeld thuiswerken en flexwerken).

 

Om de vergrijzing het hoofd te bieden moeten werknemers te midden van al deze ontwikkelingen langer doorwerken. Duurzaam inzetbare medewerkers en organisaties die sturen op duurzame inzetbaarheid zijn goed ingespeeld op deze veranderingen en verwerven zich daarmee een gunstiger positie op de arbeidsmarkt. Dit whitepaper is een samenvatting van de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 6070 ‘Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers’. Het schetst enerzijds een theoretisch kader van duurzame inzetbaarheid, en biedt anderzijds informatie over de praktische scan waarmee je kunt bepalen waar jouw organisatie staat ten aanzien van dit steeds belangrijker wordende thema.

 

Download de gratis whitepaper ‘Maak medewerkers duurzaam inzetbaar’ van NEN