Certificeringen

Maatlat Duurzame Aquacultuur

Door | 19 november 2015

Een Maatlat Duurzame Aquacultuur (MDA)-viskwekerij is een kwekerij met een lagere milieubelasting, met onder meer maatregelen voor diergezondheid, dierenwelzijn en voeders en draagt daardoor bij aan de verduurzaming van de aquacultuur.

 

Viskwekerijen kunnen voor alle vissoorten deelnemen aan de MDA. Het certificatieschema MDA wordt beheerd door SMK onder verantwoordelijkheid van het College van Deskundigen Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur en is gekoppeld aan een aantal overheidsregelingen. Viskwekerijen die het certificaat Maatlat Duurzame Aquacultuur behalen, kunnen meedoen met de overheidsregelingen MIA en Vamil.

 

Meer informatie over de Maatlat Duurzame Aquacultuur