Certificeringen

Maatlat Duurzame Veehouderij

Door | 19 november 2015

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een stal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij.

 

Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s:

– Ammoniak-emissie
– Bedrijf & omgeving
– Brandveiligheid
– Diergezondheid
– Dierenwelzijn
– Energie
– Fijnstof

 

Stallen die het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij behalen, kunnen deelnemen aan de fiscale regelingen MIA en Vamil. Voor melkveestallen is tevens een koppeling met de Regeling groenprojecten.
Voor bedrijven met grote en zeer grote aantallen dieren geldt een hoger ambitieniveau op de maatlatten dierenwelzijn en diergezondheid: op verzoek van de overheid is het minimaal aantal te behalen punten afhankelijk gemaakt van het aantal dieren op het bedrijf.

 

Meer informatie over Maatlat Duurzame Veehouderij