Video

2Doc: De man die de wereld wilde veranderen

Door | 21 maart 2017

Kan één man in deze tijd de wereld voorgoed veranderen? Kunstenaar en visionair Peter Westerveld denkt van wel. Hij is ervan overtuigd dat hij op een simpele manier de wereld groener, koeler en klimaatbestendig kan maken. Is hij gek of geniaal?

 

Peter Westerveld bedacht het op grote schaal inzetten van door bulldozers gegraven geulen op hoogtelijnen (contour-trenches) in hydrologische corridors. Volgens hem is het dé oplossing voor de verwoestijning van de aarde. ‘De impact van dit project is minstens zo belangrijk als de Deltawerken voor Nederland waren. Alleen gaat het over een veel groter gebied.’ Aldus Fons Jaspers, watermanagement-specialist van de universiteit van Wageningen.

 

Als kunstenaar laat Westerveld zich inspireren door de natuur. De laatste 15 jaar van zijn leven houdt hij zich bezig met het scheppen van kunst in de vorm van oplossingen voor de klimaatproblematiek, met succesvolle toepassingen in verwoestijnde gebieden in o.a. Mali, Tanzania en Kenia. Uiteindelijk wordt zijn grootste ‘kunstwerk’ de Hydrologische Corridor. Een 20.000 vierkante kilometer omvattend project in Kenia dat één hydrologisch systeem vormt. Hier past hij zijn technieken toe met als doel de erosie te stoppen, regenwater ondergronds te brengen en grootschalige herbebossing in gang te zetten om zo de watercycli te herstellen. Handmatig bomen planten is volgens hem voor schoolkinderen en ambassadeurs.

 

Filmmaakster Mariëtte Faber komt eind 2011 in contact met de organisatie van Peter Westerveld. Ze raakt gefascineerd door de eenling die een eenvoudige oplossing voor de klimaatproblematiek durft te presenteren. Iemand die groot durft te denken en te dóen. Vanaf 2012 volgt ze hem bij zijn pogingen zijn ideeën om te zetten in resultaten. Gaat het hem lukken? En wat drijft hem bij deze missie?

Peter Westerveld: ‘Men is er steeds meer van overtuigd dat de huidige problemen niet op te lossen zijn. Dat geloof ik niet. We hebben de problemen veroorzaakt. We kunnen ze ook oplossen.’

 

Met sociaal ondernemer Dennis Karpes richt Westerveld in 2008 de Naga Foundation op, de organisatie die zijn klimaatoplossingen aan de man probeert te brengen. De schaal van Westervelds plannen, zijn uitgesproken persoonlijkheid en zijn controversiële methoden leiden echter tot scepsis en botsingen en uiteindelijk tot een breuk. Als Peter Westerveld in augustus 2014 plotseling overlijdt maakt dat het drama compleet.

 

Maar ook na zijn dood houden zijn ideeën de gemoederen bezig. Fons Jaspers: ‘Peter was bezig het landschap vorm te geven. Die simpele lijnen in het veld betekenen voor de bevolking, het ecosysteem en het wildlife daar nieuw leven en garantie voor hun voortbestaan.’

De Naga Foundation gaat nu verder onder de naam JustDiggit. Westervelds gedachtegoed dient als inspiratie voor nieuwe ambitieuze vergroeningsprojecten rond de Kilimanjaro, in Tanzania en in Marokko.

 

Dochter Tsjatsja: ‘Mijn vader was hartstochtelijk, onafhankelijk, koppig en eigenwijs. Misschien is het een voorwaarde een klein beetje gek te zijn om dit soort ideeën en technieken te kunnen bedenken.’

 

Klik op onderstaande afbeelding om de documentaire via NPO Gemist te bekijken:

2DOC De man die de wereld wilde veranderen

Scenario en regie: Mariëtte Faber

 

Bezoek de website www.demandiedewereldwildeveranderen.nl

Kijk voor meer informatie en gerelateerde video’s op de website van Human