Subsidieregelingen

Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MEE / MJA3)

Door | 20 april 2016

Al sinds 1992 heeft de overheid met een groot aantal sectoren meerjarenafspraken voor de verbetering van de energie-efficiëntie. Met het MEE-convenant (voor ETS-bedrijven) en het MJA3-convenant (voor niet-ETS-bedrijven) draagt het ministerie van EZ bij aan het behalen van 20% CO₂-reductie in 2020 en het realiseren van de energiebesparingsdoelen in het Energieakkoord.

 

De routekaarten laten zien welke keuzes sectoren maken om in 2030 duurzaam en concurrerend te zijn. De resultaten tot nu toe vind je in de resultatenbrochures. Bedrijven die verdergaande energiebesparende maatregelen willen nemen, die verder gaan dan afgesproken in het MEE-convenant, kunnen vrijblijvend in overleg met EZ over een bedrijfsspecifieke afspraak.

 

Meerjarenafspraak of niet, het verbeteren van de energie-efficiëntie kan aanzienlijke voordelen voor je bedrijf opleveren. Vaak kun je met kleine investeringen grote kostenbesparingen realiseren. Bijvoorbeeld door betere isolatie van warmteprocessen, optimalisatie van de persluchtinstallatie of gebruik van ledverlichting. De investeringskosten verdien je vaak binnen korte tijd terug. De MJA3 / MEE-tools van RVO bieden inzicht in de mogelijkheden.

 

Kijk voor meer informatie op de website van RVO