Merendeel personeel tevreden over het MVO-beleid van de organisatie
Artikel

Resultaten MVO-Zelfevaluatie van De MVO-Wijzer bekend

Merendeel personeel tevreden over het MVO-beleid van de organisatie

Door | 1 februari 2016

In de periode juli 2011 tot en met juli 2014 hebben 71 bedrijven een MVO-Zelfevaluatie uitgevoerd via de online applicatie van De MVO-Wijzer. Daarbij hebben 1558 deelnemers het MVO-beleid van hun organisatie beoordeeld. Een mooie en waardevolle bron van informatie. Hoog tijd dus om deze resultaten met je te delen!

 

Door Wendy-Jane Quaijtaal

 

De MVO-Zelfevaluatie kan door organisaties worden uitgevoerd nadat ze een MVO-implementatietraject hebben doorlopen. De deelnemers zijn medewerkers en leidinggevenden van de organisatie. Zij geven antwoorden op stellingen die verdeeld zijn over de negen MVO-thema’s (zie figuur 1). Hierbij geven ze aan in hoeverre het MVO-beleid, in hun ogen, is geborgd binnen de organisatie. Dit is waardevolle informatie voor een organisatie. Een eigen spiegel wordt voorgehouden. En daarbij krijgt de organisatie tips ter verbeteringen van een belangrijke groep stakeholders, namelijk het personeel.

 

Figuur4

Figuur 1: Model De MVO-Wijzer. De negen MVO-thema’s zijn gebaseerd op de internationale richting voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (ISO 26000).

 

De deelnemers kunnen de MVO-stellingen beoordelen met de volgende antwoordcategorieën:

 • Ja, dat is aanwezig/ er wordt zo gehandeld. Naar tevredenheid van de deelnemer.
 • Ja, dat is aanwezig/ er wordt zo gehandeld. Er zijn verbetermogelijkheden volgens de deelnemer.
 • Nee, het is niet aanwezig/ er wordt niet zo gehandeld. Het is momenteel in ontwikkeling.
 • Nee, het is niet aanwezig/ er wordt niet zo gehandeld.
 • Niet bekend bij de deelnemer of het aanwezig is/ er zo gehandeld wordt.

 

Resultaten MVO-Zelfevaluatie periode juli 2011 - juli 2014

Figuur 2: Resultaten MVO-Zelfevaluatie periode juli 2011 – juli 2014.

 

De vijf belangrijkste conclusies

In figuur 2 zijn voor de negen MVO-thema’s te lezen in hoeverre het personeel deze geborgd vindt binnen de eigen organisatie. De belangrijkste conclusies zijn:

 

 1. Bij alle negen MVO-thema’s is minimaal 50% van de deelnemers ‘tevreden’ over de borging van het MVO-beleid en zien zij geen noodzaak tot verbetering. Als ook de categorie ‘tevreden, maar verbeteringen zijn wenselijk’ toegevoegd wordt, dan is dit percentage zelfs minimaal 69%. Meer dan twee derde van het personeel is tevreden over het MVO-beleid.
 2.  

 3. Van de negen MVO-thema’s is het personeel het meest tevreden over het thema ‘Gedragscode’. Het betreft het hebben van een gedragscode waarin onder andere is opgenomen dat er ethisch gehandeld wordt, de organisatie transparant is, er niet gediscrimineerd wordt e.d. Maar hierin is ook ‘het hebben van sanctiebeleid’ meegenomen. Hoe handelt een organisatie wanneer niet aan de gedragscode wordt voldaan? 70% van de deelnemers is tevreden en ziet geen directe aanleiding om verbeteringen aan te brengen. Daarnaast is er een kleine 20% van de deelnemers die ook tevreden is, maar wel mogelijkheden voor verbetering ziet.
 4.  

 5. Het minst tevreden zijn de deelnemers over het onderwerp ‘Goed bestuur’. Hierin worden stellingen genoemd die te maken hebben met missie, visie en doelstellingen, stakeholder- en risicomanagement en een financiële planning en control cyclus. Bijna 50% van de deelnemers is tevreden. Daarnaast is 19% ook tevreden, maar ziet mogelijkheden ter verbetering. Wat opvalt bij dit thema is dat 24% aangeeft niet bekend te zijn met deze onderwerpen, en hiermee geen oordeel kan geven over de mate van borging binnen de organisatie. Wellicht dat deze thema’s te ver van hun dagelijkse werkzaamheden staan. Of er is werk aan de winkel voor het management met betrekking tot communicatie over dit MVO-thema.
 6.  

 7. Bijna 5% van de deelnemers geeft aan bij onderwerpen rondom personeelsbeleid dat het ‘niet bekend’ is. Wat vooral niet bekend is, is op welke manier de organisatie ‘inspraak’ heeft geregeld. Bedrijven met minder dan 50 medewerkers zouden, volgens de WOR, een OR moeten instellen. Veel van deze deelnemende bedrijven hebben minder dan 50 medewerkers in dienst. De inspraak zou dan op een andere manier geregeld kunnen worden, zoals een personeelsvertegenwoordiging en via personeelsvergaderingen.
 8.  

 9. Ongeveer 60% van het personeel is tevreden over het milieubeleid van de organisatie. Daarnaast ziet ruim 25% van het personeel ook nog mogelijkheden ter verbetering.

 

Wil je weten hoe ver jouw organisatie is met het MVO-beleid? Doe de demo ‘MVO-Zelfevaluatie’! 

Lees meer over De MVO-Wijzer in de kennisbank

Bezoek de website van De MVO-Wijzer

Deel dit artikel

[sharify]

Reacties

We hopen dat de discussies die plaatsvinden op TGTHR energiek en constructief zijn en aanzetten tot nadenken! Om een reactie te kunnen plaatsen moet je je inloggen of gratis registreren. Je eerste reactie moet door de redactie worden goedgekeurd. De hieropvolgende reacties worden automatisch geplaatst. De redactie houdt zich het recht voor te lange reacties in te korten. Reacties die overdreven commercieel, kleingeestig, beledigend of off-topic zijn, kunnen door de redactie worden verwijderd. Alle berichten worden eigendom van TGTHR.

Magazine TGTHR

Wil jij de nieuwsbrief ontvangen?

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte van de laatste duurzame artikelen,
whitepapers, events en interessante blogs! Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief.

Klik hier om je aan te melden
 • We willen allemaal duurzaam bezig zijn, maar óók blijven ondernemen. Daarom informeren wij je met zorgvuldig geselecteerde artikelen over duurzaam ondernemen. Hiermee willen wij je verbinden met ons netwerk én handvatten geven om een succes te maken van duurzaamheid binnen jouw organisatie.

 • Copyright 2018 | TGTHR, samen duurzaam ondernemen