willem lageweg
Column, Magazine

Column Willem Lageweg

Met inclusieve duurzaamheid ten strijde tegen populisten

Door | 5 april 2017 | 1 reactie

De tweedeling tussen establishment en de mensen die niet meetellen wordt met de dag groter. Populisten als Trump, le Pen en Wilders zien dit als geen ander en werpen zich op als tolk van de achtergestelden. Thema’s als vrijheid, duurzaamheid en innovatie komen daardoor onder grote druk. Om deze zorgelijke trend te keren zullen niet alleen politici hun rol en agenda moeten aanpassen. Ook bedrijven en de milieubeweging zullen uit hun hok moeten komen en andere prioriteiten moeten stellen.

 

Naast de politiek worden ook bedrijven en zelfs veel NGO’s gezien – en geframed – als dragende onderdelen van het establishment dat niet meer luistert naar ‘de gewone man’. Ondanks hun goede intenties spreken zij zijn taal niet en hebben zij geen antwoord op zijn gerechtvaardigde zorgen. Zorgen die vooral gaan over werk, inkomen en een veilige en vertrouwde leefomgeving.

 

In de kern gaat het bij de gewone man om een sociale agenda die direct raakt aan zijn eigen leefwereld. Hij wil gehoord worden en hij wil zekerheden in plaats van permanente verandering en spanning. Dat zijn – in zijn ogen – andere onderwerpen dan verre en abstracte thema’s als duurzaamheid, klimaatverandering en vernieuwing waar bedrijven en NGO’s druk mee zijn.

 

Op dit moment wordt de koppeling tussen beide agenda’s niet gelegd. Er is sprake van twee sterk gescheiden leef- en beleidswerelden. Maar juist in die koppeling zit het aangrijpingspunt om verdere polarisatie en ontwrichting in de samenleving tegen te gaan. Anders gezegd: de sociale agenda dichtbij en de leefwereld van de gewone man moeten veel meer voorop komen te staan in het beleid en de activiteiten van ondernemers en wereldverbeteraars. Wordt die koppeling niet gelegd dan zal de weerstand tegen duurzaamheid en innovatie blijven toenemen.

 

Er is groeiend bewijs dat inzetten op duurzaamheid leidt tot meer inclusiviteit en werk, ook voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Mc Kinsey, de Europese Commissie en TNO hebben dit in diverse studies al aangetoond. World Economic Forum voorspelt dat een omslag naar de circulaire economie Europa 1 miljoen nieuwe banen kan opleveren. De Rabobank voorziet voor Nederland een groei van 80.000 nieuwe banen. Die banen betreffen zowel hooggeschoolde functies voor o.a. ontwerpers, analisten en consultants als laaggeschoolde functies in onderhoud, service, reparatie en recycling. Hergebruik van materialen (dus duurzaamheid) creëert in onze eigen markten veel meer werkgelegenheid dan de productie van steeds weer nieuwe spullen op basis van schaarse ‘virgin’ grondstoffen. Ook de omslag van fossiele naar hernieuwbare energie zorgt lokaal voor extra werkgelegenheid, o.a. bij installateurs en aannemers. En meer aandacht voor biologische en streekproducten biedt nieuwe kansen voor werkgelegenheid en inkomen in de agrarische sector.

De overheid kan deze omslag versnellen door de belastingen op arbeid te verlagen en tegelijkertijd de belasting op grondstoffen en vervuiling te verhogen.

 

Als het bedrijfsleven en NGO’s de ontwrichting van de samenleving tegen willen gaan en tegelijkertijd hun eigen agenda’s op het gebied van duurzaamheid en innovatie veilig willen stellen, dan is een drastische verandering van toon en taal vereist. Zij zullen de gewone man met zijn dagelijkse zorgen echt serieus moeten nemen, zij zullen zijn taal moeten leren spreken en de grote duurzaamheidsagenda moeten vertalen in voordelen en gevolgen voor zijn leefwereld dichtbij. Duurzaamheid moet zich aldus gaan ontwikkelen tot inclusieve duurzaamheid. Tot duurzaamheid waarbij iedereen meetelt en meedoet. Pas dan ontnemen we de voedingsbodem aan populisten die de wereld op dit moment zoveel schade berokkenen.

 

Willem Lageweg

Bestuurder en transitieversneller

Deel dit artikel

[sharify]

Reacties

 • Marianne Dagevos5 jaren geleden

  Analyse deugt maar waarom zo geringschattend praten over ‘de gewone man’ (mannelijk enkelvoud)?! Zorgen over werk, inkomen en een veilige woonomgeving binden ons juist. We zijn allemaal (de 99%) afhankelijk van een betere verdeling van werk en welvaart om zo sociale en milieudoelen beter te behartigen. Laat de kleine groep witte mannen met vaste banen dat niet vergeten!

 • We hopen dat de discussies die plaatsvinden op TGTHR energiek en constructief zijn en aanzetten tot nadenken! Om een reactie te kunnen plaatsen moet je je inloggen of gratis registreren. Je eerste reactie moet door de redactie worden goedgekeurd. De hieropvolgende reacties worden automatisch geplaatst. De redactie houdt zich het recht voor te lange reacties in te korten. Reacties die overdreven commercieel, kleingeestig, beledigend of off-topic zijn, kunnen door de redactie worden verwijderd. Alle berichten worden eigendom van TGTHR.

  Magazine TGTHR

  Wil jij de nieuwsbrief ontvangen?

  Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte van de laatste duurzame artikelen,
  whitepapers, events en interessante blogs! Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief.

  Klik hier om je aan te melden
 • We willen allemaal duurzaam bezig zijn, maar óók blijven ondernemen. Daarom informeren wij je met zorgvuldig geselecteerde artikelen over duurzaam ondernemen. Hiermee willen wij je verbinden met ons netwerk én handvatten geven om een succes te maken van duurzaamheid binnen jouw organisatie.

 • Copyright 2018 | TGTHR, samen duurzaam ondernemen