Belastingvoordeel MIA Vamil
Subsidieregelingen

Subsidieregelingen MIA en Vamil

Door | 12 januari 2016

De overheid wil investeringen in milieuvriendelijke technieken stimuleren. Een beter milieu komt immers de hele samenleving ten goede. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en het ministerie van Financiën hebben via twee investeringsregelingen het investeren in milieuvriendelijke apparatuur extra aantrekkelijk gemaakt.

 

Als ondernemer kun je financieel voordelig investeren in milieuvriendelijke techniek door gebruik te maken van de volgende regelingen:

•  Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil);

•  Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA).

 

Alle Nederlandse ondernemers die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen, kunnen gebruik maken van de MIA\Vamil. De regeling is onder meer interessant voor ondernemers in de agrarische sector, de scheepvaart en de industrie. Ook ondernemers die investeren in duurzaam vervoer, duurzame recreatie en duurzame gebouwen kunnen MIA\Vamil toepassen.

 

MIA\Vamil stimuleert vrijwel alle bedrijfsmiddelen die het gebruik van grondstoffen beperken (preventie) of grondstoffen uit afvalstromen terugwinnen (recycling), deze bedrijfsmiddelen staan vermeld op de Milieulijst. De meeste bedrijfsmiddelen hiervoor zijn generiek van aard. Eisen aan deze generieke bedrijfsmiddelen zijn aanzienlijk betere milieuprestaties dan wat gangbaar is in de branche en een terugverdientijd die langer is dan vijf jaar. Op de Milieulijst staan alle milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor MIA en Vamil. De lijst wordt jaarlijks aangepast. De Staatscourant publiceerde De Milieulijst 2017 op 29 december 2016.

 

Lees meer op de website van RvO

Download de MIA\Vamil Brochure en Milieulijst (versie 2017) 

Check jouw fiscaal voordeel met de infographic ‘Fiscaal voordeel bij MIA\Vamil’