Een studie naar de milieubelasting van de voedselconsumptie in Nederland
Onderzoeken, Rapporten

Studie naar de milieubelasting van de voedselconsumptie in Nederland

Door | 31 augustus 2016

Willen we nu en in de toekomst in de voedingsbehoefte van alle mensen voorzien, dan moet er gewerkt worden aan een duurzaam voedselsysteem. Een systeem dat de ecologische systemen op aarde beschermt.

 

Maar het huidige voedselsysteem is niet duurzaam, stelt het RIVM in het rapport ‘Milieubelasting van de voedselconsumptie in Nederland’. In de studie is op basis van een groot aantal gegevens van 168 voedingsproducten gekeken naar zes milieuaspecten: klimaatverandering, landgebruik, waterverbruik, verzuring, vermesting en bodemuitputting. De onderzoekers schatten dat de 168 onderzochte producten samen voor 80 % verantwoordelijk zijn voor de milieubelasting van de Nederlandse voedselconsumptie.

 

Grootste milieubelasting

Op wereldschaal is de voedselproductie verantwoordelijk voor ongeveer 25 % van de totale broeikasgasemissies en voor 60 % van het verlies aan biodiversiteit. Vooral vlees, voornamelijk rundvlees, maar ook zuivel en kaas vormen de grootste milieubelasting. Bovendien wordt 20 % van de producten verspild.

 

Verspilling verminderen

Volgens de onderzoekers kan een duurzamer voedselsysteem bereikt worden door productieprocessen te verduurzamen en verliezen in de keten te verminderen. Ook consumenten spelen een belangrijke rol, bij hen is de verspilling het grootst.

 

Lees verder bij het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen

Download het rapport ‘Milieubelasting van de voedselconsumptie in Nederland’