Keurmerken / labels

Milieukeur: certificatiesysteem voor duurzamere producten en diensten

Door | 20 november 2015

Milieukeur heeft een brede benadering van verduurzaming van producten en diensten. De criteria van Milieukeur hebben betrekking op de hele levenscyclus van het product of de dienst. Het keurmerk richt zich op producteigenschappen en het productieproces. Het kan daarbij zowel gaan om voedingsmiddelen als non-food producten.

 

Belangrijke duurzaamheidsthema’s maken onderdeel uit van de Milieukeur┬ácertificatieschema’s:

 

Algemene thema’s Milieukeur agro/food en non-food

– Arbeidsomstandigheden
– Emissie broeikasgassen
– Energie en watergebruik
– Grondstoffen
– Schadelijke stoffen, fijn stof
– Verpakking en afval

 

Specifieke thema’s Milieukeur agro/food

– Biodiversiteit
– Diervoeders
– Dierenwelzijn
– Gewasbescherming
– Mineralen/meststoffen
– Natuur en landschap

 

SMK (Stichting Milieukeur) is eigenaar van het Milieukeur. SMK is een onafhankelijke organisatie en kent een geschillencommissie (College van Beroep) en een klachtenprocedure.

 

Kijk op de website van Milieukeur voor meer informatie