Certificeringen

Milieukeur Plantaardige producten

Door | 19 november 2015

Milieukeur heeft een brede benadering van verduurzaming van plantaardige teelten. Bedrijven kunnen hun producten en diensten laten certificeren voor Milieukeur en de Barometers. Onafhankelijke certificatie-instellingen voeren de controles uit op basis van de certificatieschema’s.

 

De criteria van Milieukeur hebben betrekking op de hele levenscyclus. Belangrijke duurzaamheidsthema’s maken onderdeel uit van de Milieukeur certificatieschema’s voor plantaardige producten uit de open en bedekte teelt:

  • Gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen
  • Energie- en watergebruik
  • Emissie van broeikasgassen
  • Biodiversiteit
  • Verpakking en afval
  • Arbeidsomstandigheden

 

Milieukeur plantaardige producten:

  • Voor sterke en gezonde planten
  • Voor veilige en schone producten
  • Geteeld door progressieve boeren en tuinders,
  • Met innovatieve technieken voor een duurzamere teelt

 

De controle en certificatie wordt uitgevoerd volgens Europees vastgestelde normen (ISO/IEC 17065:2012) onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

 

Keurmerkhouders worden twee maal per jaar gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling. Toetsing op het gebruik van toegestane gewasbeschermingsmiddelen gebeurt aan de hand van registraties, aankoopnota’s en controle op residu van middelen door ISO17025 geaccrediteerde laboratoria.

 

Meer informatie over het Milieukeur Plantaardige producten