Artikel

Over een unieke samenwerking binnen de spoorwegsector

Miljoenenbesparing mogelijk door ‘Circulair Spoor’

Door | 18 december 2015

Spoorbeheerder ProRail, ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, bouwconcern BAM, leverancier voestalpine Railpro en onderhoudsaannemer ASSET Rail hebben onlangs de samenwerkingsovereenkomst ‘Circulair Spoor’ ondertekend. Met deze unieke samenwerking binnen de spoorwegsector willen de partijen een miljoenenbesparing realiseren door duurzame toepassingen te ontwikkelen op basis van de circulaire economie. Grondstoffen en materialen moeten daarbij zo veel mogelijk binnen de sector blijven en volledig worden hergebruikt.

 

In de spoorwegsector worden grote hoeveelheden grondstoffen gebruikt zoals koper voor bovenleidingen, staal voor spoorstaven en aluminium voor perronmeubilair. Met deze grondstoffen moet anders worden omgegaan om continuïteit en beschikbaarheid te waarborgen. Hermen Jan van Ree van Royal HaskoningDHV: ‘De circulaire economie is gericht op het reduceren van grondstofverbruik en beslaat het gehele productieproces van grondstofwinning tot einde levensduur. Concretisering van de circulaire economie in onze sector vraagt dan ook om intensieve samenwerking tussen alle spelers in de keten.’ Eric Brink van voestalpine Railpro vult aan: ‘Wij willen gezamenlijk modulaire producten ontwikkelen die minder materiaal vragen en langer mee gaan. Producten die beter te onderhouden zijn en na vervanging nog volledig opnieuw bruikbaar zijn.’

 

Jaarlijkse miljoenenbesparing

De kansen voor de circulaire economie in Nederland worden geschat op ruim 7 miljard euro per jaar en meer dan 50.000 nieuwe banen. Tom Blankendaal van BAM: ‘Omgerekend naar de spoorwegsector gaat het om een structurele besparing van 15 tot 35 miljoen euro per jaar en honderden banen extra werkgelegenheid.’

‘Wij geloven in een reductie van 20 procent op grondstofverbruik in het aankomende decennium. De levenscycluskosten moeten zo met minimaal 10 procent omlaag kunnen’, aldus Thijs Cloosterman van ProRail. Dat scheelt niet alleen in de beheerkosten, maar levert ook een reductie aan CO₂-uitstoot op.

 

Van lineair naar circulair

Om Circulair Spoor een vliegende start te geven, is samen met TNO gewerkt aan de ‘Visie op Circulair Spoor’. Daarin wordt aandacht besteed aan nut en noodzaak, alsmede kansen en voorwaarden om het huidige spoorsysteem te transformeren naar een circulair spoorsysteem. Aansluitend daarop wordt met een vooraanstaand accountantskantoor een model ontwikkeld om naast financiële gegevens ook sociale en ecologische baten en lasten te kunnen kwantificeren. Met een dergelijk model kan het maatschappelijke rendement van circulaire projecten worden geoptimaliseerd. Vervolgens zal de circulaire potentie van diverse producten en elementen inzichtelijk worden gemaakt. Klaes Meekma van ASSET Rail: ‘Ons doel is om de gehele spoorwegsector mee te krijgen in de transitie naar een circulair spoorsysteem.’

 

Download de whitepaper ‘Circulair Spoor – Visie op de circulaire economie voor de spoorsector’