Rapporten

Monitoring Biobased Economy in Nederland 2015

Door | 12 april 2016

Het rapport ‘Monitoring Biobased Economy 2015’ brengt de kwantitatieve gegevens van de Biobased Economy in Nederland in kaart met betrekking tot marktontwikkeling, innovatie, toegevoegde waarde, ontwikkeling van netwerken en de regionale ontwikkeling.

 

Gebaseerd op de groei van het gebruik van biomassa kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een gestage groei van de Biobased Economy. Ondernemers geven aan dat de groei desondanks geremd wordt door o.a. de aanhoudende lage prijs van fossiele olie. Er is een groeiend aantal bedrijven en instellingen actief in de sector. Een analyse van de bedrijfsinvesteringen geeft aan dat de biobased markt zich in de opstartende fase bevindt.

 

Download het rapport ‘Monitoring Biobased Economy 2015’ van RVO.nl