Magazine

Interview met Michel Schuurman van MVO Nederland

Munt slaan uit actief klimaatbeleid

Door | 20 januari 2016

In december jl. sloten 196 landen in Parijs een akkoord over het drastisch tegengaan van klimaatverandering. Wat betekent dit Klimaatakkoord voor de ondernemer? Een interview met Michel Schuurman, Senior Programmamanager Planet bij MVO Nederland.

 

Door Arja Helmig

 

‘Het Klimaatakkoord laat zien dat de CO₂-uitstoot naar vrijwel nul moet in de komende twintig à dertig jaar. We gaan toe naar een economie zonder kolen, olie en gas. Dat is een belangrijk signaal en daar kun je maar beter op voorsorteren. De overheid zal dus gaan ingrijpen, maar frustrerend is dat de ondernemer nog in het ongewis blijft over het wanneer en de vorm. Het akkoord rept niet over stimuleringsmaatregelen voor duurzame energie of energiebesparing, en ook niet over heffingen op kolen, olie en gas. De landen moeten de maatregelen waarmee ze de CO₂ gaan terugdringen nog uitwerken.’

 

Wortel en stok ontbreken nog…

‘Inderdaad, op korte termijn zijn die prikkels er nog niet. Het akkoord hangt bijvoorbeeld geen prijskaartje aan CO₂. Het is niet gelukt om daar in dit verdrag overeenstemming over te bereiken, maar linksom of rechtsom zal er op termijn zeker zo’n CO₂-tax komen. Overigens ben je als ondernemer – los van het Klimaatakkoord – al verplicht om besparingen met een terugverdientijd korter dan vijf jaar door te voeren. Daar is echter geen controle op. Hier kun je mogelijkerwijs wel snel meer handhaving gaan verwachten. Ook voor de wortel is er nog geen invulling. Maar op termijn zullen degenen die investeren in CO₂-reducerende maatregelen er wél de vruchten van plukken.’

 

Glazen bol kijken dus? 

‘Er zijn uitzonderingen. Voor sommige sectoren is het al wel duidelijk dat het Klimaatakkoord gevolgen heeft. Denk aan energie-opwekkers als Eneco en Nuon. En ook voor sectoren die zich bezighouden met de gebouwde omgeving – een andere grote tak van sport als het gaat om het terugdringen van de uitstoot van CO₂ – heeft het gevolgen. Maar breder dan dat moet die invulling er nog komen.’

 

We hadden het over dwang en stimulering door de overheid. Is er voor ondernemers geen inherente motivatie?

‘De businesscase is er al. Ondernemers wereldwijd laten zien dat CO₂-reductie ook leidt tot kostenreductie en een betere bedrijfsvoering. Dat het ook gewoon slim is om te doen.

Bedrijven met een actief klimaatbeleid presteren bijna twintig procent beter dan bedrijven die afwachten. Dat laat onderzoek van het Carbon Disclosure Project zien. Die prestaties komen niet alleen doordat deze bedrijven energie en daarmee energiekosten besparen, maar ook doordat ze beter aansluiten op het maatschappelijk sentiment. En doordat ze de mindset hebben om overal verspilling tegen te gaan.

 

De stok achter de deur om energiebesparingen in de eigen bedrijfsvoering toe te passen ontbrak

IKEA wil vanaf 2020 net zoveel groene energie opwekken als het verbruikt. Het gaat 600 miljoen euro voor zonne- en windenergie vrijmaken, bovenop de anderhalf miljard euro die ze al eerder investeerden in duurzame energie. Dat is niet alleen goede reclame, maar het versterkt het bedrijfsplan. Unilever zegt inmiddels 200 miljoen per jaar te besparen doordat ze via hun duurzaamheidsbeleid structureel minder energie- en materiaalverspilling hebben.

 

Het pad naar klimaatneutraal ondernemen vereist een heel goede financiële planning en het stellen van prioriteiten. Je kunt die 100 euro maar één keer uitgeven. Kies je voor een betere werkplekvoorziening, een nieuwe huisstijl of zonne-panelen? CO₂-arm ondernemen is net zoals succesvol ondernemen.’

 

Praktijkvoorbeeld 

Climate Makeover bij Bouwbedrijf Vrouwe

Alle artikelen op TGTHR lezen?

Registreer je dan (helemaal gratis) voor TGTHR! Je kunt dan alle artikelen op de website lezen.
Ben je al geregistreerd? Dan kun je hieronder inloggen.