Tools

MVO-landeninformatie: Handvatten voor internationaal zakendoen

Door | 18 november 2015

Bij het betreden van een buitenlandse markt komt nogal wat kijken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) helpt ondernemers bij het oriënteren op buitenlandse markten, en geeft informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland.

 

De MVO-landeninformatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) geeft praktische handvatten voor verantwoord zakendoen in buitenlandse markten. Per land wordt o.a. ingegaan op zaken als de MVO-praktijk, arbeidsomstandigheden, milieu en ketenverantwoordelijkheid, en zijn een factsheet, tips en links beschikbaar. Op de website van RvO is de huidige lijst met landen te vinden waarvoor al informatie is over maatschappelijk verantwoord ondernemen, op termijn zal voor meer landen informatie verschijnen.

 

Bekijk het overzicht met MVO-landeninformatie