Tools

MVO-Nulmeting (MVO-Wijzer)

Door | 19 november 2015

Vaak is er binnen organisaties geen totaaloverzicht van alle verschillende initiatieven op het gebied van MVO. Met een MVO-Nulmeting kan inzicht verkregen worden in de stand van zaken van het MVO-beleid van een organisatie.

 

Via de internetapplicatie vult de organisatie – zelfstandig of samen met een adviseur – de MVO-Nulmeting in, in de vorm van stellingen per MVO-thema. De rapportage ‘Nulmeting De MVO-Wijzer’ wordt automatisch gegenereerd. De rapportage biedt ruimte voor advies en een concreet plan van aanpak. Met de gegevens van de MVO-Nulmeting kan de organisatie gericht aan de slag om het MVO-beleid verder vorm te geven.

 

Aan de slag met de MVO-Nulmeting