MVO Prestatieladder
Certificeringen

MVO-Prestatieladder

Door | 19 november 2015

De MVO-Prestatieladder, Managementsysteem — Eisen en Certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken. Deze certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is samengesteld op basis van principes zoals verwoord in de internationale richtlijnen voor sustainability (de ISO 26000), stakeholdermanagement (AA1000) en indicatoren en rapportage (GRI).

 
De norm is zodanig ingericht dat deze internationaal toepasbaar is. ISO 26000 is geen managementsysteemstandaard, deze is niet bedoeld of geschikt voor certificatiedoeleinden. De MVO-Prestatieladder, Managementsysteem — Eisen en Certificatienorm is wel geschikt voor certificatie. De MVO-Prestatieladder integreert al deze deelaspecten onder de noemer van het internationaal geaccepteerde management concept People, Planet en Profit (Prosperity) in hanteerbare eisen.

 

Vijf niveaus

De MVO-Prestatieladder heeft vijf niveaus. Op basis van de MVO-prestatieladder kan op ieder niveau een certificaat worden afgegeven, al naar gelang het resultaat van de certificatie-audit. Voor de opstapniveaus -1 en -2 is dit een eenjarig certificaat met als doel om te ontwikkelen en het driejarig MVO-certificaat niveau-3 te behalen. Indien niveau-3 — het algemeen haalbare voor de bedrijfstak — is behaald, kan het bedrijf of de organisatie de duurzame ontwikkeling in praktijk voortzetten naar een plaats hoger op de MVO-Prestatieladder.

 

Objectief bewijsmiddel

De vaststelling op de MVO-Prestatieladder is een weergave van het MVO-managementsysteem van een bedrijf of organisatie en een momentopname van de duurzame ontwikkeling die het door maakt. Het MVO-managementsysteemcertificaat is een objectief bewijsmiddel dat het bedrijf of organisatie een managementsysteem heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarin stakeholdereisen en -verwachtingen gemanaged worden op resultaat. Stakeholdereisen zijn onder meer de eisen van de overheid, zoals in Nederland ‘Criteria duurzaam inkopen’. Deze criteria maken dan ook deel uit van de certificatie voor de MVO-Prestatieladder.

 

Meer informatie over de MVO-Prestatieladder