Tools

MVO Risico Checker

Door | 19 november 2015

De MVO Risico Checker is voor ondernemers die inkopen, exporteren of zelf produceren in het buitenland. Met deze gratis online tool krijgen bedrijven binnen vijf minuten inzicht in de risico’s waarmee zij te maken kunnen krijgen bij internationaal zakendoen.

 

De MVO Risico Checker helpt ondernemers bedrijfsrisico’s in te schatten van inkoop- of productieketens, waardoor kwesties als slechte arbeidsomstandigheden, kinderarbeid, corruptie en lage lonen voorkomen of verholpen kunnen worden. Ondernemers hebben daardoor houvast om de risico’s van de complete keten van producent tot consument inzichtelijk te maken.

 

De MVO Risico Checker biedt bedrijven en consumenten inzicht in de MVO-risico’s per land, product of grondstof. Na het beantwoorden van een aantal eenvoudige vragen worden de risico’s voor de betreffende onderneming samengevat in een adviesrapport met tips en mogelijke maatregelen om deze te beperken. Bedrijven die bezig zijn met een subsidieaanvraag kunnen de MVO Risico Checker bovendien inzetten bij het maken van de verplichte risico-inschatting die vereist wordt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ook bij het verkennen van internationale businesskansen kunnen ondernemers tijd besparen met deze tool.

 

De MVO Risico Checker werd op verzoek van het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ontwikkeld door MVO Nederland. De tool bevat informatie uit circa 1676 bronnen, vertaald naar ruim 4.300 risico’s en adviezen ten aanzien van producten en landen. MVO Nederland vult de tool continu aan met nieuwe bronnen. Gebruikers kunnen suggesties aandragen voor (nieuwe) onderzoeksrapporten.

 

 

Bekijk de MVO Risico Checker

Bekijk de Engelstalige versie op csrriskcheck.com