Certificeringen

De MVO-Wijzer: laagdrempelig je MVO-inspanningen zichtbaar maken

Door | 9 november 2015

De MVO-Wijzer is een instrument dat op basis van de ISO 26000 richtlijn is ontwikkeld. Een eenvoudig en pragmatisch hulpmiddel, waarvoor geen ingewikkelde of kostenverhogende systemen nodig zijn en dat kan worden opgenomen in het bestaande kwaliteitsmanagementsysteem. Maar hoe werkt dat? En op welke manier onderscheidt deze methode zich van andere initiatieven op dit gebied?

 

De MVO-Wijzer is ontwikkeld om organisaties te ondersteunen hun MVO-beleid inzichtelijk en aantoonbaar te maken. Het model is laagdrempelig en zet MVO binnen de organisatie structureel op de kaart. Het sluit aan op bestaande kwaliteitssystemen en kan op eenzelfde wijze opgezet en geïmplementeerd worden.

 

Mogelijkheden van de MVO-Wijzer

Er zijn verschillende mogelijkheden om de MVO-Wijzer te gebruiken, namelijk als:

– MVO-Nulmeting;
– MVO-Stakeholderevaluatie;
– MVO-Zelfevaluatie;
– MVO-Certificering.

De diverse mogelijkheden van de MVO-Wijzer kunnen in verschillende fasen van je MVO-ontwikkeltraject gebruikt worden. Als instrument om een nulmeting uit te voeren. Of als toetsinstrument na de implementatie. Ook kan het als instrument worden ingezet voor het stakeholdergebruik.

 

De mogelijkheden van de MVO-Wijzer.

 

Model De MVO-Wijzer

De MVO-Wijzer is opgebouwd uit 9 MVO-thema’s (zie afbeelding hieronder). De thema’s zijn vervolgens opgebouwd uit normen. Door aan de onderliggende normen vorm te geven, heeft de organisatie handvatten om op een maatschappelijk verantwoorde manier te opereren. De thema’s zijn aan elkaar verbonden, waardoor tevens een holistische benadering van MVO ontstaat.

 

Model De MVO-Wijzer

 

De MVO-Verklaring en het MVO-Certificaat

Aan de MVO-Zelfevaluatie is een MVO-Verklaring gekoppeld. Je organisatie ontvangt deze MVO-Verklaring wanneer je per MVO-Thema minimaal 20 punten scoort. Het is ook mogelijk om een aanvullend MVO-Certificaat te behalen op basis van de normen van de MVO-Wijzer.

Op het moment van schrijven zijn er 55 MVO-Verklaringen en 42 MVO-Certificaten uitgegeven. Een actueel overzicht is te vinden op de website (de-mvowijzer.nl).

 

Verdiepingsinstrumenten

De MVO-Wijzer omvat negen MVO-thema’s. Mocht je je in bepaalde thema’s willen verdiepen, of de lat hoger willen leggen, dan is er een selectie verdiepingsinstrumenten beschikbaar. Deze instrumenten sluiten aan bij de MVO-Wijzer en geven je de mogelijkheid om bepaalde thema’s meer aandacht te geven.

 

Aan de slag

Elke organisatie kan de methodiek van de MVO-Wijzer gebruiken om inhoud te geven aan haar MVO-beleid. Het model, de methodiek en de normen zijn gratis te downloaden op de website. In de webshop vind je tevens handige sjablonen om direct aan de slag te kunnen gaan.

 

Resultaten van de MVO-Zelfevaluatie.

 

Bezoek de website van de MVO-Wijzer