Foto: Fred Ernst

Artikel

Marjolein Demmers, directeur De Groene Zaak

Nationale Klimaattop is een wassen neus

Door | 4 november 2016

Kabinet durft maar vier jaar vooruit te kijken

Afgelopen woensdag vond de Nationale Klimaattop plaats. 1700 mensen van het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties kwamen bij elkaar om afspraken te maken over een concrete uitwerking van het klimaatakkoord van Parijs. De NOS noemde het een “lieve” klimaattop. En dat wás het ook. Sterker nog: het was een wassen neus. Met veel gejuich werd het ene initiatief na het andere gevierd. De minister-president was er ook, en was – uiteraard – uitermate positief. De aanwezige bedrijven lieten op overtuigende wijze zien hoe zij zich inzetten om klimaatverandering te voorkomen.

 

Maar deze bedrijven hadden ook een paar uiterst relevante vragen aan de premier: Blijft de salderingsregeling stabiel, zodat het zelf opwekken van duurzame energie door huiseigenaren aantrekkelijk blijft? Komt er ruimte voor netwerkbedrijven om wijken niet op het gasnetwerk aan te sluiten? En dan de vraag van 40 bedrijven, waaronder Eneco, het Havenbedrijf Rotterdam en zelfs Shell: Komt er een klimaatwet? Dan is het stuitend te zien dat de premier deze vragen onbeantwoord laat, en ze slechts pareerde met de wedervraag “Wat gaan jullie doen?”

 

Natuurlijk heeft het bedrijfsleven een grote verantwoordelijkheid als het gaat om het halen van de doelen uit het klimaatakkoord. Het bedrijfsleven dóet ook al veel. Maar duurzame ondernemers, en dan vooral MKB’ers, hebben de overheid daarbij hard nodig. In plaats van collectief in slaap gesust te worden door bewindspersonen die niet verder kunnen tellen dan de komende vier jaar, is visie en moed nodig van de regering om beslissingen te nemen die een klimaatcrisis ook werkelijk kunnen voorkomen. Dit is een unieke kans: Niet alleen zien we deze crisis wél aankomen, we weten bovendien wat we moeten doen om haar te voorkomen (en er zelfs sterker uit te komen!). Dan moet de overheid echter wel duidelijke beslissingen nemen, gericht op de lange termijn – en niet tot de volgende verkiezingen.

 

Waar ligt de oplossing? Wat moet de overheid dan doen? Lees het complete artikel op de website van De Groene Zaak