Duurzaam ondernemen steeds meer het businessmodel van de toekomst
Rapporten

Hoe duurzaam onderneemt Nederland?

Nationale Duurzaamheidsmonitor 2015

Door | 8 januari 2016

Hoe duurzaam onderneemt Nederland, nu en morgen? Die vraag staat centraal in het onderzoeksrapport De Nationale Duurzaamheidsmonitor 2015.

 

Onderzoeksbureau Motivaction voerde het onderzoek uit in opdracht van ingenieurs- en adviesbureau SGS Search. De Nationale Duurzaamheidsmonitor is een tweejaarlijkse momentopname om in kaart te brengen hoe ver Nederlandse bedrijven en instellingen zijn met het verduurzamen van hun beleid en bedrijfsvoering en hoe ze daar verantwoording over afleggen. Aan deze tweede editie werkten vertegenwoordigers van 1001 organisaties mee, naar omvang en activiteiten een representatieve afspiegeling van het totaalbeeld. De groep duurzame koplopers bestaat uit meest grote en middelgrote bedrijven die actief zijn in de logistieke dienstverlening, retail en groothandel.

 

Download het onderzoeksrapport