Nederlanders & de wereld 2016
Onderzoeken, Rapporten

Nederlanders & de wereld 2016

Door | 3 januari 2017

In ‘Nederlanders & de Wereld 2016’ beschrijft Kaleidos Research voor het vijfde opeenvolgende jaar hoe duurzaam Nederlanders van 18 jaar en ouder zich gedragen. Ook laat de publicatie zien hoe Nederlanders denken over de wereld.

 

Zien zij mensen wereldwijd als gelijkwaardig aan elkaar? Erkennen ze de wederzijdse afhankelijkheid in de wereld? En denkt men zelf mondiale vraagstukken als klimaatverandering mee te kunnen helpen oplossen? Ook wordt de stand van zaken over de deeleconomie in Nederland en het draagvlak voor ontwikkelingshulp in Nederland in 2016 in beeld gebracht. Deze jubileumeditie biedt daarnaast een terugblik op vijf jaar onderzoek naar mondiaal burgerschap in Nederland. Welke lessen kunnen we hieruit leren?

 

Download de publicatie ‘Nederlanders & de wereld 2016’

 
 


Over Kaleidos Research

Kaleidos Research is een onderzoeksbureau op het terrein van mondiale vraagstukken. Kaleidos Research onderzoekt hoe Nederlanders zich relateren aan de wereld en zich verhouden tot mondiale vraagstukken. Ze werken daarin samen met, en in opdracht van, overheid en politiek, maatschappelijke organisaties, wetenschap en bedrijfsleven. Maar ook informeert en betrekt Kaleidos Research Nederlanders zelf bij deze mondiale vraagstukken.