Brochures, Handleidingen, Stappenplannen

Nieuwe publicatie Maatschappelijk verantwoord inkopen doe je zo!

Door | 14 juni 2016

Op het NEVI-PIANOo congres is de publicatie ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen doe je zo!’ officieel gepresenteerd. Het boekje toont 7 artikelen met praktijkvoorbeelden waarbij overheidsorganisaties en marktpartijen samen aan duurzame resultaten hebben gewerkt. De publicatie is bedoeld als inspiratiebron voor overheden en ondernemers over de mogelijkheden van MVI.

 

In totaal zijn 23 experts van overheden en bedrijven geïnterviewd over hun ervaringen met maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Het boekje is officieel gepresenteerd tijdens de debatsessie ‘Lang leve duurzaam inkopen’ en werd aangeboden namens PIANOo en de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Buitenlandse Zaken. Deze 5 departementen zijn verantwoordelijk voor het Plan van Aanpak MVI 2015-2020, waarin onder andere wordt ingezet op het delen van voorbeelden.

 

Lees verder op pianoo.nl

Download de publicatie ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen doe je zo!’