Nieuws

Eerste Kamer wijst TenneT aan als netbeheerder op zee

25 maart 2016 | Door: Charlene Bodt | Bron: TenneT

De Eerste Kamer heeft TenneT’s rol als ontwikkelaar en beheerder van het net op zee bevestigd. Instemming van de Eerste Kamer met de herziening van de Elektriciteitswet met betrekking tot Wind op Zee geeft hiervoor de benodigde wettelijke basis.

 

Eind december vorig jaar verwierp de Eerste Kamer nog de wet STROOM, waardoor een wettelijk besluit langer op zich liet wachten en tijdige aansluiting van de eerste windparken bij Borssele in gevaar kwam. Ondanks deze onzekerheid ging TenneT volgens planning door met de voorbereidingen zoals het aanvragen van vergunningen en het vaststellen van het technische ontwerp voor de platformen op zee.

 

Belangrijke stap

Mel Kroon, CEO van TenneT: ‘Wij zijn blij dat er een positief besluit is genomen door de Eerste Kamer. Hiermee is het risico op vertraging gelijk aan het begin van het aanbestedingsproces voorkomen. Dankzij het aannemen van deze herziening van de Elektriciteitswet kunnen wij nu onze in Duitsland opgedane kennis en kunde met het aansluiten van windparken op zee aanwenden voor de Nederlandse energietransitie. Vaststelling van het ontwerp van de offshore-platformen voor de aansluiting van de geplande windparken is hierbij een belangrijke stap.’ In het Duitse deel van de Noordzee heeft TenneT alleen al in 2015 3.750 MW aan aansluitcapaciteit (converterplatformen en kabelsystemen) voor offshore-windparken gerealiseerd. In totaal heeft TenneT nu een capaciteit van 4.300 MW beschikbaar is voor het aansluiten van duurzame windenergie op het Duitse elektriciteitsnet.

 

Ontwerp platforms voor aansluiting windparken

TenneT bouwt de komende jaren vijf identieke platformen met een totaalvermogen van 3.500 MW voor transport van windenergie naar het vasteland. De platformen zijn ontwikkeld in samenspraak met de windparkbouwers. Door middel van een uitvoerig consultatieproces is hierbij internationale kennis en ervaring gebundeld. De standaardisatie van de platformen zorgt verder voor een substantiële verlaging van de kosten voor ontwikkeling, bouw en onderhoud.

 

De platformen bestaan uit een onderbouw (ook wel jacket genoemd) waarmee het platform in de zeebodem wordt verankerd, een kabeldek waar de zeekabels vanuit de onderbouw in de bovenbouw kunnen worden geleid en een bovenbouw, waarin zich de technische installaties zoals transformatoren en schakelapparatuur bevinden.

 

Mondiale innovatie

TenneT is het eerste bedrijf ter wereld dat windparken gaat aansluiten met een voltage van 66 kV in plaats van 33 kV. Hierdoor is er minder energieverlies tijdens transport en wordt de benodigde kabellengte tussen de windparken en de platformen verminderd, wat de kosten aanzienlijk verlaagt. Bovendien wordt hiermee de weg geopend voor de ontwikkeling van windturbines met een nog groter vermogen. Twee kabels van 220 kV verbinden het platform met het landelijk net.

 

De kabels komen gebundeld aan land, waardoor er minder duindoorkruisingen zijn en minder hinder is voor de omgeving. Een andere kabel verbindt twee platformen in één windgebied. Dit zorgt voor maximale leveringszekerheid. TenneT zal er door middel van continue temperatuurmeting voor zorgen dat de transportcapaciteit optimaal benut kan worden. Wanneer de temperatuur in de kabel het toelaat, kan tijdelijk de transportcapaciteit vergroot worden van 350 tot 380 MW per kabel. Dit leidt tot een efficiënter gebruik van de kabel en daardoor lagere kosten.

 

Bouw en planning

De platformen worden op de wal gebouwd en zullen met behulp van een kraanschip op locatie worden geplaatst. Het contract voor bouw en installatie van het eerste platform (Borssele Alpha) en de twee kabels zal eind 2016 worden gegund. Volgens planning wordt dit platform in 2019 in bedrijf genomen. De uitrol van het Net op Zee gaat gelijk op met de ontwikkeling van de windparken, zodat de beschikbare capaciteit en de behoefte naadloos op elkaar aansluiten.

 

 

Net op zee

Op 1 juli 2015 is de wet ‘Windenergie op Zee’ in werking getreden op basis waarvan TenneT al aan de slag is gegaan met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van een net op zee. Vergunningsaanvragen, het ontwerp van de offshore-platforms, het tracé van de kabels en andere voorbereidingen voor het aansluiten van de windparken op de locatie Borssele zijn in volle gang. De volledige politieke goedkeuring van bovengenoemde reparatiewet is zeer belangrijk voor de Nederlandse energietransitie.

 

Voor de ontwikkeling van het net op zee zal de Rijkscoördinatieregeling van toepassing zijn. De overheid stelt een ontwikkelkader op voor het net op zee, welke bindend is voor TenneT. Verder regelt de wet hoe de netbeheerder op zee de kosten voor een transmissiesysteem op zee vergoed krijgt, namelijk via een subsidie die – als blijkt dat die niet volledig dekkend is – wordt aangevuld via de reguliere tarieven. De wet regelt ook gelijk zaken die te maken hebben met aansprakelijkheid bij eventuele vertragingen in het net op zee of onderbrekingen als het net operationeel is. Deze duidelijkheid is belangrijk voor zowel de windparkontwikkelaars als de netbeheerder.

Deel dit artikel

[sharify]
Magazine TGTHR

Wil jij de nieuwsbrief ontvangen?

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte van de laatste duurzame artikelen,
whitepapers, events en interessante blogs! Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief.

Klik hier om je aan te melden
  • We willen allemaal duurzaam bezig zijn, maar óók blijven ondernemen. Daarom informeren wij je met zorgvuldig geselecteerde artikelen over duurzaam ondernemen. Hiermee willen wij je verbinden met ons netwerk én handvatten geven om een succes te maken van duurzaamheid binnen jouw organisatie.

  • Copyright 2018 | TGTHR, samen duurzaam ondernemen