Nieuws

Energiedialoog: meer dan 3000 mensen in gesprek tijdens ruim 125 bijeenkomsten

6 juli 2016 | Door: Charlene Bodt | Bron: Ministerie van Economische Zaken

Minister Kamp en ambassadeur André Kuipers hebben de Energiedialoog afgerond op een duurzaam industrieterrein in Arnhem. In de afgelopen drie maanden hebben meer dan 3000 mensen tijdens meer dan 125 bijeenkomsten in het hele land meegedacht over en ideeën aangedragen voor de energievoorziening van de toekomst.

 

Minister Kamp van Economische Zaken: ‘In drie maanden tijd hebben ondernemers, wetenschappers en betrokken burgers honderden goede ideeën, wensen en voorstellen ingebracht voor onze energievoorziening van de toekomst. Daaruit blijkt een grote bereidheid om met elkaar een succes te maken van de overgang naar duurzame energie.’ Hij vervolgt: ‘Tot 2023 vergroot het kabinet in samenwerking met alle 47 partners van het Energie-akkoord het aandeel duurzame energie naar 16%. Daarna ligt er nog een grote opgave voor ons om in 2050 een CO₂-arme energievoorziening te hebben. De inbreng uit de Energiedialoog levert een belangrijke bijdrage om van de energietransitie een succes te maken.’

 

Ruimte voor verschillende meningen

De bijeenkomsten in het kader van de Energiedialoog werden georganiseerd door 72 verschillende organisaties. Naast overheden waren tal van bedrijven, kennisinstellingen en netwerkorganisaties actief. Daarnaast discussieerden honderden mensen online over diverse dilemma’s via mijnenergie2050.nl. In de dialoog was ruimte voor verschillende meningen: van critici die de energietransitie te belastend vinden voor de eigen woonomgeving tot enthousiaste jongeren met innovatieve ideeën voor de opwek van duurzame energie.

 

Eén van de ideeën die uit de vele sessies kwam, richt zich op de wijze waarop grootschalige financiers, kleinschalige energiecoöperaties beter kunnen ondersteunen. Ook is voorgesteld om de bestaande gasinfrastructuur op de Noordzee te gebruiken voor de opwek en transport van hernieuwbare energie, zoals de windmolenparken op zee.

 

Energiedialoog Junior

Zelfs basisscholen waren betrokken. Kinderen van groep 7 en 8 werden in de Energiedialoog Junior uitgedaagd om met ideeën te komen voor de verduurzaming van onze energievoorziening. Het idee van basisschoolleerling Chandenie (13 jaar) uit Eindhoven om de energie uit bliksem op te slaan voor later gebruik, werd de winnaar van de Energiedialoog Junior.

 

Het gesprek over energietransitie gaat door

André Kuipers, ambassadeur Energiedialoog: ‘Het is van groot belang dat we in versneld tempo onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen. We staan voor de grote uitdaging Nederland in de komende 35 jaar te verduurzamen. Het gesprek houdt na vandaag niet op. Praten met elkaar blijft onmisbaar voor het zetten van de juiste stappen naar een schone energievoorziening in Nederland.’

 

Alle meningen, ideeën en voorstellen die tijdens de Energiedialoog naar voren zijn gekomen, worden komende maanden samengevat. De opbrengsten worden in het najaar betrokken bij het opstellen van een Energie-agenda met voorstellen voor het energiebeleid voor de langere termijn. Gedurende de uitvoering van het Energieakkoord – dat loopt tot 2023 – en daaropvolgend de nieuwe energie-agenda, zal het gesprek in Nederland over de transitie worden voortgezet. De noodzakelijke overgang naar duurzame energie kan immers niet zonder de voortdurende betrokkenheid van burgers en bedrijven plaatsvinden.

 

Deel dit artikel

[sharify]
Magazine TGTHR

Wil jij de nieuwsbrief ontvangen?

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte van de laatste duurzame artikelen,
whitepapers, events en interessante blogs! Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief.

Klik hier om je aan te melden
  • We willen allemaal duurzaam bezig zijn, maar óók blijven ondernemen. Daarom informeren wij je met zorgvuldig geselecteerde artikelen over duurzaam ondernemen. Hiermee willen wij je verbinden met ons netwerk én handvatten geven om een succes te maken van duurzaamheid binnen jouw organisatie.

  • Copyright 2018 | TGTHR, samen duurzaam ondernemen