Nieuws
Logistiek & Mobiliteit, ICT, Duurzame innovatie

Europa maakt tempo voor marktintroductie zelfrijdende voertuigen

15 april 2016 | Door: Charlene Bodt | Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Europa gaat intensief samenwerken om een vlotte introductie van de zelfrijdende voertuigen mogelijk te maken. De gezamenlijke ambitie is om in 2019 klaar te zijn voor de verdere uitrol van zelfrijdende voertuigen die met elkaar en de infrastructuur kunnen communiceren.

 

De lidstaten gaan samen belemmeringen voor zelfrijdend vervoer wegnemen. Nationale regels voor verkeer

en vervoer worden afgestemd en er komt een gecoördineerde inzet op digitale communicatie zodat auto’s in

Europa overal goed met elkaar en met de weginfrastructuur kunnen ‘praten’. Daarnaast zetten de landen in

op grensoverschrijdende testen zodat op basis van de praktijkervaringen de juiste stappen kunnen worden

gezet om de ontwikkelingen te ondersteunen.

 

Over drie jaar klaar

Met de Declaration of Amsterdam hebben de Europese transportministers onlangs in Amsterdam hun

steun toegezegd voor het mogelijk maken van alle vormen van zelfrijdende voertuigen. Ze slaan de handen

ineen om samen met de Europese auto-industrie en de toeleverende (ICT) industrie over drie jaar klaar te

zijn voor zelfrijdend vervoer. Aan de vergadering in Amsterdam nam ook een vertegenwoordiger van de

Europese autofabrikanten deel.

 

Minister Schultz van Haegen: ‘We hebben vandaag voor het eerst in Europa op politiek niveau gesproken

over zelfrijdende voertuigen en maatregelen die nodig zijn voor een soepele introductie in Europa. We willen

tempo maken, we zien dat er veel winst te behalen is voor de mobiliteit. Met zelfrijdende voertuigen wordt

ons vervoer veiliger, duurzamer en efficiënter. Doordat regelgeving en autosystemen op elkaar worden

afgestemd, voorkomen we dat zelfrijdende auto’s en vrachtwagens straks bij iedere grens een nieuwe

update nodig hebben.’

 

Broodnodige samenwerking

EU-commissaris Bulc: ‘Door connected en geautomatiseerde voertuigen wordt het vervoer veiliger en

efficiënter, met meer mogelijkheden voor de verkeersdeelnemers. Dit biedt geweldige kansen voor de

Europese industrie. De Commissie blijft nauw samenwerken met de industrie en de lidstaten om de

noodzakelijke voorwaarden te scheppen, zodat connected voertuigen al in 2019 de Europese wegen op

kunnen. Voortbouwend op het momentum van de Declaration of Amsterdam komen we later dit jaar met

een masterplan voor coöperatieve intelligente vervoerssystemen. Daarmee zetten we een belangrijke stap

op weg naar het garanderen van continuïteit in de dienstverlening vanaf de eerste dag.’

 

‘Connected en geautomatiseerde voertuigen beloven het wegvervoer in de komende decennia duurzamer

en efficiënter te maken’, stelt Erik Jonnaert. Jonnaert vertegenwoordigt de ACEA, de Europese

koepelorganisatie van de vijftien in Europa gevestigde fabrikanten van personenauto’s, bestelwagens,

vrachtwagens en bussen. ‘Maar ook al brengen deze ontwikkelingen in snel tempo een ommekeer teweeg

in onze industrie, er liggen nog allerlei uitdagingen op onze weg’. De industrie is daarom blij met de

Declaration of Amsterdam. ‘We zien dit als een mijlpaal. Het bevordert de zo broodnodige samenwerking

tussen autofabrikanten, nationale overheden en de EU-instellingen’, besluit Jonnaert.

 

Veiliger

Bij de vergadering van transportministers in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam werd gesignaleerd dat

zelfrijdend vervoer vele voordelen biedt. De verwachting is dat zelfrijdend vervoer veiliger is. Jaarlijks

verongelukken in Europa tienduizenden mensen op de weg. Negentig procent van de auto-ongelukken

wordt veroorzaakt door menselijk falen. Zelfrijdende voertuigen verbruiken minder brandstof, wat niet alleen goed is voor het milieu maar ook voor de portemonnee. Daarnaast zorgt zelfrijdend vervoer voor een betere doorstroming op de weg en kunnen oudere mensen langer mobiel blijven.

 

Verschillende regels

De aanwezige ministers delen dat er een goede gezamenlijke agenda nodig is om zelfrijdend vervoer

mogelijk te maken. Europese landen kennen nu verschillen in aanpak, infrastructuur en verkeersregels.

Een goede samenwerking is nodig om er voor te zorgen dat zelfrijdende voertuigen overal soepel op de

Europese wegen kunnen gaan rijden. En dat is lastig als je overal verschillende systemen en regels hebt.

De transportministers hebben afgesproken dat er in Europees verband naar de nu nog verschillende

verkeersregels wordt gekeken, dat investeringen voor digitale communicatie met infrastructuur wordt

afgestemd en dat grensoverschrijdend testen gemakkelijker wordt. Ook gaan de lidstaten samen de tanden

zetten in vraagstukken omtrent cybersecurity, privacy, aansprakelijkheid en bescherming van data.

 

Op de openbare weg

De Europese transportministers hebben na afloop van de vergadering zelf ervaring kunnen

opdoen met zelfrijdend vervoer. Zij zijn door Amsterdam vervoerd in zelfsturende en hoog geautomatiseerde voertuigen die voor deze gelegenheid met een ontheffing op de openbare weg mogen rijden. Ongeveer twintig auto’s van Volvo, BMW, Daimler, Audi, Jaguar, Landrover, Tesla, Renault,

Peugeot/Citroen (PSA), onderzoeksinstituten Vedecom (FR) en TNO/Dutch Automated Vehicle Initiative

(DAVI) waren daarvoor aanwezig. De testen op de openbare weg sluiten aan bij de aanpak waarbij aan de hand van de ervaringen in de praktijk oplossingen worden gevonden voor vraagstukken die zich aandienen. Een voorbeeld daarvan was de crossbording Truck Platooning Challenge die recent plaatsvond. In de eerste week van april reden zes treintjes van vrachtwagens uit Zweden, Duitsland en België over de snelweg naar Rotterdam.

 

Download de DeclarationofAmsterdam

Deel dit artikel

[sharify]
Magazine TGTHR

Wil jij de nieuwsbrief ontvangen?

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte van de laatste duurzame artikelen,
whitepapers, events en interessante blogs! Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief.

Klik hier om je aan te melden
  • We willen allemaal duurzaam bezig zijn, maar óók blijven ondernemen. Daarom informeren wij je met zorgvuldig geselecteerde artikelen over duurzaam ondernemen. Hiermee willen wij je verbinden met ons netwerk én handvatten geven om een succes te maken van duurzaamheid binnen jouw organisatie.

  • Copyright 2018 | TGTHR, samen duurzaam ondernemen